Inversió estrangera directa països ASEAN

EENI-Escola de Negocis / Universitat


Inici

Programa de l'assignatura: La inversió estrangera directa (IED) als països ASEAN.

  1. El Consell de la Zona d'inversions de l'ASEAN (Sud-est Asiàtic).
  2. La inversió estrangera directa (IED) als països de l'ASEAN: Perspectives i desafiaments.
  3. Fonts dels fluxos d'inversió a l'ASEAN i intraASEAN.
  4. Les mesures de política d'inversió i desenvolupament dels mercats de l'ASEAN.

Exemple de l'assignatura (educació a distància) - La inversió estrangera directa (IED) ASEAN:
Inversió estrangera directa països ASEAN

Màster Professional en Comerç Exterior especialització Àsia (e-learning).

Materials d'estudi en Formació superior (Anglès) FDI ASEAN (Resum disponible en Ensenyament superior en Espanyol Asociación de Naciones del Sudeste Asiático Formació a distància en francès Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN))

Descripció de l'assignatura (curs a distància) - La inversió estrangera directa (IED) als països ASEAN:

L'objectiu de la Comunitat Econòmica de l'ASEAN és l'establiment de l'ASEAN (Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic) com un mercat únic i base de producció que farà que l'ASEAN sigui més dinàmica i competitiva.

En aquest context, un dels cinc elements bàsics del mercat únic de l'ASEAN i la base de la producció és el lliure flux de les inversions.

Un règim d'inversió lliure i obert és la clau per augmentar la competitivitat de l'ASEAN i l'atracció d'Inversió estrangera directa a la regió.

Al febrer del 2009, l'Acord Integral d'inversió ASEAN es va signar.(c) EENI- Escola de Negocis & Universitat Hispano-Africana de Negocis Internacionals (1995-2018)