Escola de Negocis EENI Business School
Guies Fent negocis a...

Negocis a... - Accés a mercats - Materials d'Estudi

Materials d'estudi "Fent negocis a...".

  1. Guies EENI "Fent negocis a..."
  2. Materials complementaris sobre Negocis al país (informes actualitzacions)
  3. Webs d'interès per a l'exportador

1- Guies EENI "Fent negocis a..."

L'EENI Global Business School (Escola de Negocis) ha desenvolupat més de 130 guies "Fent negocis a...". Els temes analitzats són: introducció al país, l'economia, el Comerç exterior, la inversió estrangera directa, els tractats comercials, Casos d'empreses, oportunitats de negocis, sectors emergents... Aquesta guia és la primera que ha de consultar l'alumne.

En la següent figura es pot observar un exemple dels materials d'estudi "Fent Negocis al Brasil", en diversos idiomes. En la part de l'esquerra l'alumne té un llistat de tots els materials a estudiar (Economia Brasilera...). En la part de la dreta l'alumne accedeix al material d'estudi (en aquest cas la Unitat sobre Negocis a Rio de Janeiro en espanyol), aquestes guies estan en format PDF pel que l'alumne les pot descarregar al seu PC, imprimir...

Accés a mercats (curs, master)


Curs Màster: negocis

2- Materials complementaris sobre Negocis al país.

Amb l'objectiu de disposar de la informació actualitzada (sobretot la relativa a Estadístiques econòmiques i de comerç exterior) sobre el país, l'alumne accedeix una sèrie de material complementari sobre aquest mercat. Aquests materials solen estar elaborats per: Bancs Centrals, Agències d'inversions locals, Ministeris d'economia, les duanes... De cada país. Al següent exemple es pot observar un informe actualitzat sobre l'economia i el comerç exterior d'El Salvador.


Informe Econòmic

3- Webs d'interès per a l'exportador

Per a cada mercat a analitzar, l'alumne disposa d'una sèrie de links a webs relacionades amb els negocis al país. Normalment hi ha enllaços a: Ministeris (Comerç, les finances, les relacions Exteriors, la indústria...), Agències de captació d'inversions, les duanes, Bancs Centrals, Ports, Cambres de comerç, Associacions dels empresaris...

En l'exemple següent, es pot observar com un alumne que estudiï la unitat "Negocis a l'Aràbia Saudita", té un enllaç directe als procediments d'importació de l'Aràbia Saudita:


Douanes país

Unitats "Fent negocis a..." disponibles: l'Amèrica, l'Àfrica, l'Àsia, l'Orient Mitja, Europa.

Materials d'estudi - Perfil país - comerç exterior - Accés a mercat - Implantació - Informació complementària - Associacions regionals - Tractats de lliure comerç.

Ensenyament superior online en Espanyol Haciendo Negocios Formació superior (Anglès) Doing business in... - Formació superior a distància en francès Acces marches.
Tweter.png Tweet 
Enviar a un amic:

/ Contactar Whatsapp / Contactar Skype / Contactar por Teléfono / / Imprimir esta página / / Print
Info EENI Tornar


(c) EENI Global Business School (Escola de Negocis, 1995-2020)
Educació superior per a tots a preus assequibles
No fem servir cookies
Tornar a l'inici de la pàgina