EENI Home EENI- Escola Superior de Comerç Exterior

EENI-Escola de Negocis

Accés a mercats - Tractats de lliure comerç (TLC).

Fent negocis a... - Accés a mercats - Tractats de lliure comerç

Pràcticament tots els països del món tenen algun tipus d'acord comercial o algun tractat de lliure comerç amb tercers països. L'exportador ha de conèixer l'existència i les principals característiques d'aquests acords ja que influeixen directament en la competitivitat de les exportacions a aquest mercat.

Si desitgem exportar a Singapur i el nostre país no té un tractat de lliure comerç amb aquest país, estarem en desavantatge davant una empresa Xina, ja que tots dues pertanyen a l'ASEAN +3 (formada per tots els països de l'ASEAN, la Xina, el Japó i Corea del Sud)

Una empresa catalana que desitgi exportar a Singapur haurà de conèixer l'existència dels següents acords:

  1. Els tractats de lliure comerç (TLC) de Singapur (com a membre de l'ASEAN): Àrea de lliure comerç de l'ASEAN, l'Austràlia- Nova Zelanda, la Xina, l'Índia, Japó, Corea.
  2. Els tractats de lliure comerç de Singapur: Austràlia, la Xina, Jordània, l'Índia, Japó, Corea, Nova Zelanda, Panamà, Perú, l'Associació Europea de Lliure Comerç (AELC), els Estats Units, l'Acord Estratègic Transpacífic.

Accés a mercats

L'e-campus mostra els tractats de Lliure comerç que afecten aquest mercat, en aquest cas a Singapur:
Singapur Tractat de lliure comerç

Per a cada Tractat de lliure comerç, el campus li ofereix informació detallada sobre el tractat: explicació de l'acord, textos oficials, certificat d'origen, el comerç bilateral, oportunitats de negocis, webs dels acords...

Tractat de lliure comerçAcord Singapur-Perú

L'EENI té prop de 350 acords comercials i els tractats de lliure comerç documentats i registrats en l'e-campus.

Materials d'Estudi - Perfil país - comerç exterior - Accés a mercat - Implantació - Informació complementària - Associacions regionals - Tractats de lliure comerç

Espanyol Haciendo Negocios Anglès Doing business in... - Francès Acces marches.(c) EENI- Escola Superior de Comerç Exterior (1995-2018)