EENI Home EENI- Escola Superior de Comerç Exterior

EENI-Escola de Negocis

Administració del Projecte

Programa de l'assignatura - Administració del Projecte Internacional i Redacció d'Informes:

5,1 Introducció

5.2 Etapes d'un projecte:
5.2,1 Negociació i signatura del contracte
5.2.2 Etapa de llançament. Informe d'inici
5.2,3 Informe intermedi o informes de progrés
5.2,4 Informe final.

5,3 Gestió de l'equip del projecte i gestió administrativa
5.3,1 Equips de treball
5.3.2 Gestió Administrativa
5.3,3 Tipus de contractes.

Objectius:

  1. Conèixer les etapes clau en l'administració del projecte.
  2. Conèixer la gestió dels recursos administratius i humans durant el projecte
  3. Conèixer els tipus d'informes que es requereixen al llarg del projecte

Descripció de l'assignatura: Administració del Projecte internacional i Redacció d'Informes.

Una vegada decidida, per part del contractant, la proposta guanyadora es passa a la següent fase de negociació, signatura del contracte i execució del projecte.

L'execució del projecte engloba la realització de totes les activitats programades fins a aconseguir els resultats previstos.

L'execució implica administrar uns recursos humans, materials i econòmics amb la finalitat que el projecte s'executi en temps, no sobrepassi els costos establerts i el més important que el client/beneficiari i l'Organisme finançador quedin satisfets i ens deixa la porta oberta per poder aconseguir executar un altre projecte.

Postgrau Institucions Multilaterals
Licitacions - Preparació Prèvia - Cicle de Projectes - Prequalificacions - Negociació.

Exemple de l'assignatura: Administració del Projecte i Redacció d'Informes
Administració Projecte

Materials d'estudi del curs en Espanyol Proyectos o Anglès Tenders Francès Appels d’offres.(c) EENI- Escola Superior de Comerç Exterior (1995-2018)