Inici EENI

EENI-Escola de Negocis

Agnosticisme: ètica i negocis

Programa de la unitat - L'Agnosticisme i els negocis

  1. Introducció a l'Agnosticisme
  2. Cas d'estudi: Bill Gates
  3. Warren Buffett
  4. El Compromís de donar

Exemple de l'assignatura - L'Agnosticisme
Warren Buffett, magnat de negocis nord-americà

Fent negocis Ahimsa

Màster Professional en Comerç Exterior - Religions i ètica.

Materials d'estudi en Espanyol Agnosticismo Anglès Agnosticism.

Descripció de l'assignatura - L'Agnosticisme: ètica i negocis:

El terme Agnosticisme deriva del grec: "a"-no "gnosi" - conèixer, és a dir, la significació seria el "no coneixement". No és en si una religió superior, sinó més aviat una filosofia de la vida.

Un agnòstic admet que l'humà, el finit, no pot ni entendre ni aconseguir l'infinit, a causa del seu desconeixement i al no poder demostrar-se la seva no-existència, adopta la postura agnòstica.

L'agnosticisme és tan antic com la història de les religions superiors. Grans filòsofs, matemàtics o escriptors s'han definit com a agnòstics. En l'era axial els filòsofs van començar a reflexionar sobre el desconeixement de Déu.

Al segle XIX l'escriptor i biòleg anglès Tomàs H. Huxley, i un dels més grans defensors de la teoria de l'evolució de Carles Darwin, i pare de l'escriptor Aldous Huxley ("Un Món Feliç") afirmava:

"Vaig inventar el terme «agnosticisme» per que era apropiat. Els agnòstics buscaven precisament el coneixement sobre les coses que jo desconec"

El gran historiador Arnold Toynbee, en els primers volums del seu monumental "Estudi de la història" es declarava agnòstic, però en els últims volums es va declarar cristià. L'insigne filòsof espanyol D. José Ortega i gasset, ja va avisar dels perills de l'Agnosticisme, dient que era una espècie de rendició de l'home davant la cerca de Déu.

Sigui com sigui, la posició d'aquest assaig és respectar absolutament als quals és senten agnòstics, àdhuc i tenint present la reflexió d'Ortega i gasset.

És molt difícil saber exactament el nombre d'agnòstics al món, ja que moltes enquestes no diferencien entre agnosticisme i ateisme. L'única referència relativament vàlida és la de l'Institut Pew que estima que al 16% de la població mundial no creuen en res (en aquest estudi s'incloïa tant a l'agnosticisme com a l'ateisme), segons aquestes dades l'Agnosticisme seria la tercera "creença" del món per nombre de persones, per darrere del cristianisme i de l'Islam.

Ètica i Agnosticisme. No creiem que existeixi cap relació directa entre ètica i agnosticisme, tant en sentit positiu com a negatiu. Un agnòstic pot tenir uns forts principis ètics però igualment pot no tenir-los. Per això, no és possible definir a priori uns principis ètics dels agnòstics.

No obstant això, una de les iniciatives filantròpiques més importants d'Occident, "El Compromís de donar" ha estat creada per dos dels empresaris més importants del món: Bill Gates i Warren Buffett, tots dos agnòstics.

Bill Gates (Microsoft / Fundació Bill i Melinda Gates)
Bill Gates Agnosticisme(c) EENI- Escola Superior de Comerç Exterior (1995-2018)