Curs online: Duanes del Brasil

EENI Business School & HA University

Programa del curs online (assignatura) -Duanes del Brasil-Procediments d'importació

 1. El Brasil com a membre del MERCOSUR.
 2. Acords comercials del MERCOSUR.
 3. Aranzel Exterior Comú del MERCOSUR.
 4. Règim de les importacions al Brasil.
 5. Aranzels.
 6. Tarifes i impostos d'importació brasilers.
 7. Procediment d'importació al Brasil.
 8. Les llicències d'importació.
 9. mesures sanitàries i fitosanitàries.
 10. Etiquetatge.
 11. Requisits administratius especials de productes agrícoles. El Padró.

Exemple del curs online / assignatura (educació a distància) - Duanes del Brasil-Procediments d'importació:
Duanes del Brasil

Aquest curs (assignatura) forma part dels següents programes de educació superior a distància de l'EENI (Escola de Negocis)

 1. Màsters: Negocis Internacionals, Comerç Exterior, Transport Internacional, Amèrica, Back Office Exportació
 2. Doctorats: Negocis en América, Comerç Mundial, Logística Internacional

Estudiants master online comerç internacional

Materials de estudi en Ensenyament superior online en Espanyol Brasil Formació superior (Anglès) Brazil Educació superior a distància en portuguès Brasil Formació superior a distància en francès Bresil.

Descripció del curs online (assignatura, educació superior a distància) - Duanes del Brasil-Procediments d'importació

El MERCOSUR (el mercat Comú del Sud) és el quart grup més gran econòmic del món, amb un PIB de 1.989 miliards de dòlars nord-americans i una població de 242 milions.

El Brasil és l'economia més gran amb el 79% del PIB del MERCOSUR, seguit per l'Argentina amb el 18%, l'Uruguai amb el 2%, i Paraguai amb l'1%.

L'aranzel extern Comú del MERCOSUR va ser adoptat l'any 1994, mitjançant la Decisió 22/94 del Consell del mercat Comú.

L'aranzel està basat en la Nomenclatura Comú del MERCOSUR i definit mitjançant una alíquota aplicable a cada ítem aranzelari (8 dígits).

Les importacions de béns al Brasil estan afectades per aranzels, a més d'uns altres impostos d'importació com són l'iPI, ICMS, PIS i CONFIS.

- L'aranzel general no subjecte a Preferències comercials que aplica Brasil té Múltiples taxes que van des de el 0% fins al 35%.

- Tots els aranzels són ad valórem i s'apliquen sobre el valor CIF del producte importat.

- els aranzels aplicats són relativament progressius, és a dir, seran més alts a major grau de elaboració dels productes, i més baixos en el cas de matèries primeres.

- El Brasil no aplica gravàmens estacionals, temporals ni variables a les importacions.

A més dels aranzels, les importacions de mercaderies al Brasil estan subjectes als següents impostos indirectes:
- impost sobre productes industrialitzats (IPI).
- impost sobre Circulació de mercaderies i de serveis (ICMS)
- Contribucions PIS (Programa d'integració Social) i CONFIS (Contribució Social per finançament de Seguretat Social).
- impost sobre la prestació de serveis.

El Brasil aplica un règim Administratiu de llicències d'importació amb fins estadístics i de control regulatori de les importacions. Existeixen tres tipus de règims Administratius de les importacions:
- Les importacions dispensades de llicències d'importació.
- Les importacions subjectes a llicències automàtiques.
- Les importacions subjectes a llicències no automàtiques.

Tota mercaderia a ser importada al Brasil deu ser sotmesa a despatx d'importació.

Valoració en Duana. El valor de les mercaderies declarat davant l'autoritat duanera és subjecte a control al Brasil. En general, el Brasil respecta el valor de transacció (preu declarat a la factura) a la valoració de duana.

El Brasil no aplica normes d'origen no preferents, llevat en els casos de mercaderies subjectes a Mesures de defensa comercial (drets antidúmping, compensatoris o salvaguardes).

Amèrica del Sud.

Tweter.png Tweet 
Enviar a un amic:

/ Contactar Whatsapp / Contactar Skype / Contactar por Teléfono / / Imprimir esta página / / Print
Info EENI Tornar


(c) EENI- Escola de Negocis (1995-2019) No fem servir cookies