Mèxic-Comunitat Andina

EENI-Escola de Negocis / Universitat


Inici

Programa de l'assignatura - Comerç exterior Mèxic-Comunitat Andina

  1. Comerç internacional entre Mèxic i la Comunitat Andina.
  2. L'Acord entre els Estats Units Mexicans i la Comunitat Andina.
  3. Acords parcials entre Mèxic i els països de la Comunitat Andina.

Exemple de l'assignatura Comerç Mèxic-Comunitat Andina:
Comerç exterior Comunitat Andina-Mèxic

Màster Professional en Comerç Exterior especialització Amèrica (aprenentatge virtual).

Materials d'estudi en Ensenyament superior en Espanyol CAN México Formació a distància en francès Communaute Andine Educació a distància en portuguès CAN Formació superior (Anglès) Andean Community.

Descripció de l'assignatura (curs a distància) - comerç internacional Mèxic-Comunitat Andina:

El comerç exterior entre la Comunitat Andina (Bolívia, Colòmbia, l'Equador, el Perú) i Mèxic va aconseguir els 4 671 milions de dòlars, representant un decreixement del 26 per cent, respecte al comerç exterior de l'any anterior (6 295 milions de dòlars).

El principal exportador Andí a Mèxic és Colòmbia.

Les exportacions de Colòmbia a Mèxic van aconseguir els 533 milions de dòlars, import que va representar el 62 per cent de les exportacions andines a aquest país.

Li segueix el Perú, l'Equador i finalment Bolívia amb 27, 8 i 3 per cent, respectivament.

El comerç exterior entre els països membres de la Comunitat Andina i Mèxic es troben emmarcades en el Tractat de Montevideo de 1980, de l'Associació llatinoamericana d'integració i per l'Acord entre els Estats Units Mexicans i la Comunitat Andina per l'establiment d'un mecanisme de diàleg polític i la cooperació en matèries d'interès mutu.

Els acords parcials entre Mèxic i els països de la Comunitat Andina
- CE Nº 33 Colòmbia Mèxic Veneçuela
- Acord de Complementació Econòmica no. 66 celebrat entre els Estats Units Mexicans i l'Estat Plurinacional de Bolívia
- Acord d'Abast Parcial de Renegociació nº 29 celebrat entre la República de l'Equador i els Estats Units Mexicans
- AAP.CE Nº 8 Mèxic Perú.

Tractats de lliure comerç (TLC) de Mèxic.(c) EENI- Escola de Negocis & Universitat Hispano-Africana de Negocis Internacionals (1995-2018)