EENI Home EENI- Escola Superior de Comerç Exterior

EENI-Escola de Negocis

Tractat de lliure comerç Xile-Canadà

Programa de la subassignatura - El Tractat de lliure comerç (TLC) Xile-Canadà

  1. Introducció al tractat de lliure comerç Xile-Canadà.
  2. Els beneficis del Tractat de lliure comerç (TLC).
  3. Certificació d'origen.
  4. El comerç exterior Xile-Canadà.
  5. Flux d'inversions entre el Canadà i Xile.

Exemple de l'assignatura: el Tractat de lliure comerç Xile-Canadà
Tractat de lliure comerç Xile-Canadà

Màster Professional en Negocis internacionals (MIB) especialització Amèrica (aprenentatge virtual).

Materials d'estudi en Espanyol Chile Canada Portuguès Chile US Canada Chile Francès Chili.

Descripció de la subassignatura - El Tractat de lliure comerç Xile-Canadà

El Tractat de lliure comerç Xile-Canadà va entrar en vigor el 5 de juliol de 1997.

Els objectius del Tractat de lliure comerç Xile-Canadà són:

- eliminar els obstacles al comerç exterior i facilitar la circulació transfronterera de béns i de serveis entre els territoris de les parts;

- promoure les condicions de competència lleial a la zona de lliure comerç;

- Augmentar substancialment les oportunitats d'inversió als territoris de les parts;

- Crear procediments eficaços per l'aplicació i el compliment d'aquest acord, per la seva administració conjunta i per la solució de controvèrsies; i.

- Establir els lineaments per la ulterior cooperació bilateral, regional i multilateral encaminada a ampliar i a millorar els beneficis d'aquest acord.

El 100% del comerç internacional es troba sota els beneficis negociats en l'acord.

El Tractat de lliure comerç (TLC) Xile-Canadà no solament és ampli en matèria de rebaixa d'aranzels, sinó que incorpora nous compromisos que regulin altre tipus de barreres, com els subsidis, els procediments duaners desmesurats i d'altres mecanismes.

El Tractat de lliure comerç Xile-Canadà inclou, a més, un tracte no discriminatori a l'exportació de serveis i una adequada protecció a les inversions recíproques.

Tots dos països pertanyen a la Cooperació Econòmica de l'Àsia-Pacífic (APEC).

Xile va ser el 28 mercat d'origen de les importacions canadenques amb un creixement de 13,8% des de l'any 2004. No obstant això, l'any 2004, Xile estava ubicat 26 en el rànquing dels principals exportadors al Canadà.

Les exportacions xilenes cap al Canadà van representar un 1,8% de les exportacions de Xile al món.(c) EENI- Escola Superior de Comerç Exterior (1995-2018)