Curs Tècniques de comerç internacional

EENI- Escola Superior de Comerç Exterior

Programa del curs d'especialització "Tècniques de comerç exterior" (educació a distància)


Programa del curs d'especialització "Tècniques de comerç exterior"

1- Incoterms

2- Documents

3- Duanes Importació Exportació

  1. Les duanes i l'Organització Mundial del Comerç

Objectius del curs d'especialització "Tècniques de comerç internacional"

  1. Entendre el funcionament dels Incoterms en les operacions d'exportació i importació.
  2. Entendre el paper i el funcionament de les Duanes, així com els diferents règims comercials i mètodes de classificació de les mercaderies.
  3. Conèixer els documents utilitzats en el comerç exterior i saber emplenar-los adequadament.

Adreçat a: totes aquelles persones que vulguin realitzar operacions d'importació i exportació de mercaderies.

Informació EENI Sol·licitar informació del curs

Durada: 4 setmanes.

Materials d'estudi del curs "Tècniques de comerç exterior" en Es Curs Comercio exterior També disponible en En Foreign Trade Fr Commerce International Pt

Formació 100% bonificable per empreses catalanes
Fons Social Europeu
Fundaci� tripartita

Professora del curs - Tècniques de comerç exterior:
Professora Comerç

Exemples del curs.

Duanes Comerç Exterior

Documents comerç exterior

Documents importacióEENI- Escola Superior de Comerç Exterior