Director de negocis i ètica

EENI-Escola de Negocis / Universitat


Inici

Descripció de l'assignatura: el Director de comerç exterior i l'ètica global

Definint el perfil del "Director de negocis Internacionals".

Experiència i formació acadèmica en els negocis internacionals. Ell o ella necessita saber sobre Incoterms, despatx de duanes, distribució internacional, preus d'exportació, l'adaptació dels productes, les polítiques de promoció, la negociació intercultural...

Idiomes: l'anglès, el francès, l'àrab i fins i tot el xinès...

Però també que tingui un coneixement i respecte per les religions del món i uns Principis ètics forts.

- Si ell o ella han de viatjar a l'Àfrica, l'Àsia o a l'Orient Mitjà, coneixement i respecte per l'Islam.
- Si han de fer negocis a l'Àsia, llavors coneixement del budisme, del confucianisme i del taoisme.
- I si l'Índia és un mercat clau per a l'empresa, llavors, coneixement de l'hinduisme, del Jainisme, del Sijisme i del zoroastrisme..

I obrim la ment...el món dels negocis canvia molt ràpid...

Per exemple, moltes multinacionals occidentals estan contractant a directors jainistes o sikhs... Tres exemples:

Director Ètica

L'assignatura "Director de negocis Internacionals i l'ètica global" forma part del Màster Professional en Comerç Exterior - Ètica Global i negocis

Materials d'estudi: Ensenyament superior en Espanyol Director Comercio Exterior Formació superior (Anglès) Director Ethics Formació a distància en francès Département(c) EENI- Escola de Negocis & Universitat Hispano-Africana de Negocis Internacionals (1995-2018)