EENI és membre de l'Associació Espanyola d'Escoles de negocis

EENI-Escola de Negocis / Universitat


Inici

EENI (The Global Business School) - L'Associació Espanyola d'Escoles de negocis

Escolas Negocis Espanya

L'Associació Espanyola d'Escoles de negocis va ser creada el 2008 per 11 escoles espanyoles Privades de negocis, amb la missió "de contribuir, de forma col·legiada, al procés de desenvolupament de directius per mitjà de programes Màsters Professionals que permetin als seus alumnes obtenir resultats empresarials d'alta eficàcia "

Escola de Negocis AEEN

EENI- Escola Superior de Comerç Exterior

L'Associació Espanyola d'Escoles de negocis està associada a la CEOE (Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials), com a patronal representant del sector d'escoles de negocis.

CEOE Patronal

Les escoles de negocis membres de l'Associació Espanyola d'Escoles de negocis formen part de les campanyes de promoció oficial a l'exterior del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i de l'ICEX.

ICEX "Espanya Comerç i inversió" és una empresa pública espanyola que té com a missió promoure la internacionalització de les empreses espanyoles i l'atracció d'inversió estrangera cap a Espanya.

Ministeri Educació Icex EENI

L'AEEN serveix com a interlocutor entre les escoles de negoci i l'Administració, les empreses i d'altres institucions espanyoles o estrangeres.

pàgina web AEEN(c) EENI- Escola de Negocis & Universitat Hispano-Africana de Negocis Internacionals (1995-2018)