EENI Home EENI- Escola Superior de Comerç Exterior

EENI-Escola de Negocis

NETWORKING Comerç Internacional

Model Educatiu: EENI ALUMNI - NETWORKING

e-Comunitat d'alumnes EENI

Estudiants EENI d'Europa
Estudiants EENI Europa

Els alumnes i exalumnes de l'EENI formen una xarxa de contactes internacionals en més de 100 països, que permet a alumne conèixer a persones d'altres països amb interessos comuns. Tots ells treballen o treballaran en temes relacionats amb el comerç internacional. L'EENI fomenta que alumnes de diferents països és coneguin entre si, intercanviessin punts de vista, experiències, etc. Tot això es canalitza pel Club Alumni. En l'e-campus, l'alumne disposa d'una sèrie d'Eines per afavorir aquest Networking.

EENI Mundo

Estudiants EENI de l'Amèrica
Estudiants EENI Amèrica

Estudiants de l'Àfrica:
Estudiants EENI de l'Àfrica

Estudiants de l'Orient Mitjà i el Magrib
Estudiants EENI Orient Mitjà

Estudiants EENI de l'Àsia
Estudiants EENI de l'Àsia

L'objectiu de l'EENI alumni és que els alumnes puguin aportar els seus articles, debatre idees, crear grups de treball, etc. Aquesta part aquesta estructurada en:

Articles d'alumnes.
L'objectiu d'aquesta àrea és que els alumnes puguin aportar articles i continguts relacionats amb el tema d'estudi per compartir-los amb tots els altres alumnes (passats i futurs) de l'EENI. Recomanem activament la participació dels alumnes en aquest sentit, com a part important del model educatiu. Observeu que aquesta biblioteca conjunta que estem desenvolupant, i a què l'alumne està convidat, està estructurada per temes:

Artícles Alumnes

Fòrums de debat amb altres alumnes.
Entenem que debatre sobre els temes estudiats és molt important, i sobretot en el comerç internacional. Per això, vam convidar tots els alumnes a debatre amb uns altres en aquests fòrums. Cada estudiant pot iniciar un fòrum i afegir les seves opinions a què hagin estat oberts per altres estudiants.

Ecampus Forums

Espanyol Networking Anglès Networking Francès EENI Portuguès EENI(c) EENI- Escola Superior de Comerç Exterior (1995-2018)