Escola de Negocis EENI Business School
Associació Euromediterrània (EUROMED)Programa de l'assignatura: l'Associació Euromediterrània (EUROMED) Unió Europea.

  1. Introducció a l'associació Euromediterrània.
  2. El procés de Barcelona i la Unió pel Mediterrani
  3. El comerç exterior Unió Europea - Països del Mediterrani.

Exemple de l'assignatura- L'Associació Euromediterrània (EUROMED) Unió Europea (UE):
Curs Master: Associació Euromediterrànea (EUROMED)

Aquesta assignatura forma part dels següents programes d'educació superior a distància de l'EENI Global Business School (Escola de Negocis)

  1. Màsters: Negocis Internacionals, Comerç Exterior, Transport Internacional, Europa, Back Office Exportació
  2. Doctorats: Negocis Europeus, Comerç Mundial, Logística Internacional

Materials d'estudi en Formació superior (Anglès) EUROMED Ensenyament superior online en Espanyol EUROMED Formació superior a distància en francès EUROMED Educació superior a distància en portuguès Europa

Descripció de l'assignatura - L'Associació Euromediterrània (EUROMED):

La Declaració de Barcelona i l'Associació Euromediterrània

La Declaració té per objectiu crear una Associació global Euromediterrània amb la fi de convertir el Mediterrani en un Espai Comú de pau, estabilitat i prosperitat intensificant el diàleg polític i de seguretat i instaurant una Associació Econòmica i financera, així com una Associació social, cultural i humana.

Els tercers països Mediterranis: Algèria, l'autoritat Palestina, Xipre, l'Egipte, Israel, Jordània, el Líban, Malta, el Marroc, Síria, Tunísia i Turquia. Es va convidar a la Lliga dels Estats Àrabs i la Unió del Magrib Àrab (UMA), així com a Mauritània (en qualitat de membre de la Unió del Magrib Àrab).

Associació econòmica i financera

La construcció d'una zona de prosperitat compartida al Mediterrani requereix necessàriament un desenvolupament socioeconòmic sostenible i equilibrat, la millora de les condicions de vida de la població, l'augment del nivell de l'ocupació i el foment de la cooperació i la integració regional. Amb la finalitat d'aconseguir aquests objectius, la Unió Europea (UE) i els seus socis van acordar establir una associació econòmica i financera fundada en:
- La instauració progressiva d'una zona de lliure comerç;
- La realització d'una cooperació i una concertació econòmiques apropiades en els àmbits respectius;
- L'augment significatiu de l'assistència financera de la Unió Europea als seus socis.

Comerç exterior de productes:
- Exportacions de la Unió Europea a la regió del sud del Mediterrani: 119 bilions
- Importacions comunitàries de la regió del sud del Mediterrani: 105 bilions
- Comerç exterior de la Unió Europea (UE) amb els països del sud del Mediterrani va ser de 224 bilions el 2009 - el 10% del total del Comerç exterior de la Unió Europea (UE).

La zona de lliure comerç (ZLC Euromediterrània) ha d'aconseguir-se a través dels nous acords euromediterránis i dels tractats de lliure comerç que celebraran els Tercers països Mediterranis entre si. Es va fixar l'any 2010 com a termini per instaurar progressivament aquesta zona, que ha d'abastar la part fonamental del comerç, respectant les obligacions derivades de l'Organització Mundial de Comerç (OMC). Així doncs, els obstacles aranzelaris i no aranzelaris al comerç exterior de productes manufacturats s'eliminaran progressivament conforme a uns calendaris que negociaran els socis. Es contempla així mateix la liberalització progressiva del comerç exterior de productes agrícoles i de serveis.

Per facilitar la instauració de la zona de lliure comerç Euromediterrània, la Unió Europea (UE) i els Tercers països Mediterranis van definir quatre àmbits prioritaris:
- L'adopció de disposicions adequades en matèria de normes i certificat d'origen (introducció progressiva de l'acumulació d'origen), certificació, la protecció dels drets de la propietat intel·lectual, industrial i competència;
- La prossecució i el desenvolupament de polítiques basades en els principis de l'economia de mercat i la integració de les seves economies tenint en compte les seves necessitats i nivells de desenvolupament respectius;
- L'ajust i la modernització de les estructures econòmiques i socials, donant prioritat al foment i el desenvolupament del sector privat, la modernització del sector productiu i la instauració d'un marc institucional i reglamentari apropiat per a una economia de mercat. Així mateix, s'esforçaran per atenuar les conseqüències negatives que pogués implicar aquest ajust en l'àmbit social encoratjant la realització de programes en favor dels grups de població més desfavorits;
- El foment dels mecanismes que desenvolupin les transferències de tecnologia.

Eburostrength

Tweter.png Tweet 
Enviar a un amic:

/ Contactar Whatsapp / Contactar Skype / Contactar por Teléfono / / Imprimir esta página / / Print
Info EENI Tornar


(c) EENI Global Business School (Escola de Negocis, 1995-2020)
Educació superior per a tots a preus assequibles
No fem servir cookies
Tornar a l'inici de la pàgina