Escola de Negocis EENI Business School Catalunya

Estats Units Tractats de lliure comerç


Compartir por Twitter

Programa de l'assignatura: Les institucions i els tractats de lliure comerç (TLC) dels Estats Units

 1. Els tractats de lliure comerç (TLC) dels Estats Units: Austràlia, Bahrain, el Canadà, Mèxic (Tractat de lliure comerç de l'Amèrica del Nord), Xile, Colòmbia, Costa Rica, la República Dominicana, El Salvador, Guatemala, l'Hondures, Israel, Jordània, Corea, el Marroc, Nicaragua, l'Oman, Panamà, Perú, Singapur.
 2. Eina pel càlcul de les tarifes dels tractats de lliure comerç (TLC).
 3. El comerç exterior (exportacions, importacions) Unió Europea-Estats Units.
 4. L'Acord Marc Comercial i d'inversió ASEAN-Estats Units
 5. Els tractats bilaterals d'inversió
 6. el Tractat Integral i Progressista d'Associació Transpacífic (CPTPP) d'Associació Econòmica (TPP).
 7. Llei de Creixement i Oportunitat a l'Àfrica (AGOA).
 8. Institucions econòmiques regionals: el Consell de cooperació econòmica del Pacífic (PECC), el Banc Interamericà de Desenvolupament (BID), la Comissió Econòmica i Social per a l'Àsia i el Pacífic, la Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina (CEPAL), l'Organització dels Estats Americans (OEA), el Consell de Cooperació Regional (RCC).

Aquesta assignatura forma part dels següents programes d'educació superior a distància de l'EENI Global Business School (Escola de Negocis)

 1. Màsters: Negocis Internacionals, Comerç Exterior, Transport Internacional, Amèrica, Back Office Exportació
 2. Doctorats: Negocis Americans, Comerç Mundial, Logística Internacional

Idiomes: Formació superior (Cursos, Màsters) Comerç Exterior (Anglès) US Estats Units Formació superior a distància en francès Etats-Unis Educació superior (Cursos, Màsters) a distància en portuguès Estados Unidos Ensenyament superior online en Espanyol (Cursos, Màsters) Comerç Exterior Estats Units

Els tractats de lliure comerç (TLC) dels Estats Units (Amèrica del Nord)

Curs Master: Tractats de lliure comerç Estats Units

Acords dels Estats Units.

 1. Tractat de lliure comerç d'Amèrica del Nord (T-MEC/TLCAN 2.0)
 2. Estats Units-Colòmbia
 3. Estats Units-Xile
 4. Estats Units-Perú
 5. Amèrica Central, els Estats Units i la República Dominicana
 6. Estats Units-Panamà
 7. Estats Units-Corea
 8. Estats Units-Austràlia
 9. Estats Units-Singapur
 10. Estats Units-Unió Europea
 11. ASEAN-Estats Units Acord Marc de comerç exterior i Inversió
 12. Tractat Integral i Progressista d'Associació Transpacífic (CPTPP) (en negociació)
 13. Llei de Promoció de Preferències aranzelàries andines i Eradicació de Drogues (ATPDEA, no en vigor)
 14. Estats Units-Bahrain
 15. Estats Units-Oman
 16. Estats Units-Jordània
 17. Estats Units-Marroc
 18. Estats Units-Israel
 19. La Llei de Creixement i Oportunitat a l'Àfrica (AGOA)
 20. Estats Units-COMESA
 21. Acord EEUU EAC
 22. L'Acord EEUU UEMOA

Les institucions econòmiques regionals.

 1. La Cooperació Econòmica de l'Àsia-Pacífic (APEC)
 2. El Consell de cooperació econòmica del Pacífic
 3. El Banc Interamericà de Desenvolupament
 4. La Comissió Económica y Social para Asia
 5. La Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina
 6. La Comissió Econòmica per a Europa
 7. L'Organització dels Estats Americans
 8. El Consell de Cooperació Regional
 9. L'Associació per a la Cooperació Regional del Sud de l'Àsia (País Observador)

els Estats Units tenen tractats de lliure comerç, els acords de complementarietat econòmica…, tant en l'àmbit regional com extraregional:
- Intraregionals: el Tractat de lliure comerç d'Amèrica del Nord (T-MEC/TLCAN 2.0).
- Extraregionals: l'Tractat Integral i Progressista d'Associació Transpacífic (CPTPP), la cooperació econòmica de l'Àsia-Pacífic (APEC), els acords amb la Unió Europea (UE)...
- Bilaterals Intraregionals: l'Acord Estats Units-Xile, els Estats Units-Colòmbia...
- Bilaterals extraregionals: l'Acord Estats Units-Marroc, els Estats Units-Austràlia...

els Estats Units tenen un acord amb Mèxic, Colòmbia, Perú, Xile o Amèrica Central a l'Amèrica Llatina.

Una empresa que desitgi fer negocis als Estats Units, deu conèixer tots aquests Acords vigents.

Tots aquests factors són indispensables per dissenyar i/o adaptar l'estratègia de màrqueting internacional pels Estats Units.

Per exemple, una empresa de l'Argentina que desitgi exportar als Estats Units podria estar en desavantatge amb una empresa Xilena o mexicana, ja que tant Xile com Mèxic tenen un acord en vigor amb els Estats Units; així aquestes dues empreses tindran totes els avantatges inherents a l'acord. L'empresa argentina deurà tindre en compte aquest factor en la seva estratègia d'exportació als Estats Units.

A més, és necessari conèixer les institucions internacionals relacionades amb el Comerç exterior de les que els Estats Units forma part (APEC, el Banc Interamericà de Desenvolupament (BID), la Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina...).

Comerç exterior: Tractat Integral i Progressista d'Associació Transpacífic (CPTPP)

Curs Master: Tractat de lliure comerç Estats Units-Panamà

ASEAN-Estats Units Acord comercial

Estats Units-Bahrain Tractat de lliure comerç (exportacions)

Estats Units-Jordània Tractat de lliure comerç (exportacions)(c) EENI Global Business School (Escola de Negocis, 1995-2021)
No fem servir cookies
Tornar a l'inici de la pàgina