Estats Units tractats de lliure comerç

EENI-Escola de Negocis / Universitat


Inici

Programa de l'assignatura: Les institucions i els tractats de lliure comerç (TLC) dels Estats Units

 1. Els tractats de lliure comerç (TLC) dels Estats Units: Austràlia, Bahrain, el Canadà, Mèxic (Tractat de lliure comerç de l'Amèrica del Nord), Xile, Colòmbia, Costa Rica, la República Dominicana, el Salvador, Guatemala, l'Hondures, Israel, Jordània, Corea, el Marroc, Nicaragua, l'Oman, Panamà, Perú, Singapur.
 2. Eina pel càlcul de les tarifes dels tractats de lliure comerç (TLC).
 3. El comerç exterior Unió Europea-Estats Units.
 4. L'Acord Marc Comercial i d'inversió ASEAN-Estats Units
 5. Els tractats bilaterals d'inversió
 6. L'Acord Estratègic Transpacífic d'Associació Econòmica (TPP).
 7. Llei de Creixement i Oportunitat a l'Àfrica (AGOA).
 8. Institucions econòmiques regionals: el Consell de cooperació econòmica del Pacífic (PECC), el Banc Interamericà de Desenvolupament (BID), la Comissió Econòmica i Social per a l'Àsia i el Pacífic, la Comissió Econòmica per a l'Amèrica Llatina (CEPAL), l'Organització dels Estats Americans (OEA), el Consell de Cooperació Regional (RCC).

Aquesta assignatura forma part dels següents programes d'educació superior (Grau, Màster, Doctorat) a distància de l'EENI (Escola de Negocis) i de la Universitat Hispano-Africana de Negocis Internacionals

 1. Màster Professional en Negocis Internacionals, Comerç Exterior, Amèrica (aprenentatge virtual)
 2. Doctorat en Negocis América
 3. Grau en Comerç Exterior

Estudiants master (Escola de Negocis, Universitat HA)

Materials d'estudi en Formació superior (Anglès) US Estats Units Formació a distància en francès Etats-Unis Educació a distància en portuguès Estados Unidos Ensenyament superior en Espanyol Estats Units

Els tractats de lliure comerç (TLC) dels Estats Units (Amèrica del Nord)

Tractats de lliure comerç Estats Units

Acords dels Estats Units.

 1. Tractat de lliure comerç d'Amèrica del Nord (TLCAN)
 2. Estats Units-Colòmbia
 3. Estats Units-Xile
 4. Estats Units-Perú
 5. Amèrica Central, els Estats Units i la República Dominicana
 6. Estats Units-Panamà
 7. Estats Units-Corea
 8. Estats Units-Austràlia
 9. Estats Units-Singapur
 10. Estats Units-Unió Europea
 11. ASEAN-Estats Units Acord Marc de comerç exterior i Inversió
 12. Acord Estratègic Transpacífic d'Associació Econòmica (en negociació)
 13. Llei de Promoció de Preferències aranzelàries andines i Eradicació de Drogues (ATPDEA)
 14. Estats Units-Bahrain
 15. Estats Units-Oman
 16. Estats Units-Jordània
 17. Estats Units-Marroc
 18. Estats Units-Israel
 19. La Llei de Creixement i Oportunitat a l'Àfrica (AGOA)
 20. Estats Units-COMESA
 21. Acord EEUU EAC
 22. L'Acord EEUU UEMOA

Les institucions econòmiques regionals.

 1. La Cooperació Econòmica de l'Àsia-Pacífic (APEC)
 2. El Consell de cooperació econòmica del Pacífic
 3. El Banc Interamericà de Desenvolupament
 4. La Comissió Social i Econòmica per a l'Àsia i el Pacífic
 5. La Comissió Econòmica per a l'Amèrica Llatina
 6. La Comissió Econòmica per Europa
 7. L'Organització dels Estats Americans
 8. El Consell de Cooperació Regional
 9. Associació per a la Cooperació Regional del Sud de l'Àsia (País Observador)

els Estats Units tenen tractats de lliure comerç, els acords de complementarietat econòmica…, tant en l'àmbit regional com extraregional:
- Intraregionals: el Tractat de lliure comerç d'Amèrica del Nord (TLCAN).
- Extraregionals: l'Acord Estratègic Transpacífic, la cooperació econòmica de l'Àsia-Pacífic (APEC), els acords amb la Unió Europea (UE)...
- Bilaterals Intraregionals: l'Acord Estats Units-Xile, els Estats Units-Colòmbia...
- Bilaterals extraregionals: l'Acord Estats Units-Marroc, els Estats Units-Austràlia...

els Estats Units tenen un acord amb Mèxic, Colòmbia, Perú, Xile o Amèrica Central a l'Amèrica Llatina.

Una empresa que desitgi fer negocis als Estats Units, deu conèixer tots aquests Acords vigents.

Tots aquests factors són indispensables per dissenyar i/o adaptar l'estratègia de màrqueting internacional pels Estats Units.

Per exemple, una empresa de l'Argentina que desitgi exportar als Estats Units podria estar en desavantatge amb una empresa Xilena o mexicana, ja que tant Xile com Mèxic tenen un acord en vigor amb els Estats Units; així aquestes dues empreses tindran totes els avantatges inherents a l'acord. L'empresa argentina deurà tindre en compte aquest factor en la seva estratègia d'exportació als Estats Units.

A més, és necessari conèixer les institucions internacionals relacionades amb el comerç exterior de les que els Estats Units forma part (APEC, el Banc Interamericà de Desenvolupament (BID), la Comissió Econòmica per a l'Amèrica Llatina...).

Exemple de l'assignatura (educació a distància) - Unió Europea-Estats Units:
Tractat de lliure comerç Unió Europea-Estats Units

Acord Estratègic Transpacífic d'Associació Econòmica (TPP)

Tractat de lliure comerç Estats Units-Panamà

ASEAN-Estats Units Acord comercial

Estats Units-Bahrain Tractat de lliure comerç

Estats Units-Corea Tractat de lliure comerç

Estats Units-Jordània Tractat de lliure comerç(c) EENI- Escola de Negocis & Universitat Hispano-Africana de Negocis Internacionals (1995-2018)