Exportació, importació

EENI-Escola de Negocis / Universitat

Inici

Programa de l'assignatura - Exportació i Importació, comerç internacional...

 1. Introducció a l'exportació i la importació.
 2. El comerç exterior.
 3. Avantatges de l'exportació.
 4. Els recursos necessaris per a l'exportació.
 5. Inici de l'activitat exportadora.
 6. El procés exportador.

Exemple de l'assignatura (educació a distància) - Exportació / Importació:
Exportació

Materials d'estudi en Ensenyament superior en Espanyol Exportación Formació superior (Anglès) Export Formació a distància en francès Exportation Educació a distància en portuguès Exportações

Aquesta assignatura forma part dels següents programes d'educació superior (Degree, Màster, Doctorat) a distància de l'EENI (Escola de Negocis) i de la Universitat Hispano-Africana de Negocis Internacionals

 1. Màster Professional en Comerç, Màrqueting i Internacionalització
 2. Màster en Negocis Internacionals
 3. Degree en Comerç Exterior
 4. Postgrau en Comerç exterior
 5. Curs Tècniques Exportació

Estudiants formació a distància (Escola de Negocis, Universitat HA)

Descripció de l'assignatura (educació superior a distància) - Exportació i Importació

Qualsevol empresa hauria de plantejar-se les següents preguntes:

 1. Per què exportar?
 2. Quan exportar?
 3. On exportar?
 4. Quant costa exportar?
 5. Què exportar?
 6. Com exportar?

Cada empresa haurà de trobar les seves pròpies respostes (en funció de la seva pròpia idiosincràsia) a aquestes i d'altres preguntes relacionades amb la internacionalització.

Les respostes a aquestes preguntes s'analitzaran en altres assignatures de l'EENI.

L'exportació es pot definir com la venda de mercaderies o serveis d'una empresa d'un país (empresa exportadora) a una altra d'un altre país (empresa importadora).

L'empresa exportadora subministra una mercaderia / servei a l'empresa importadora i aquesta paga el valor de la mercaderia / servei objecte de la compravenda.

Aquesta simple definició no és suficient, ja que l'exportació no hauria de basar-se exclusivament en posar productes d'un país a un altre, sinó que l'exportació ha de ser un concepte dinàmic i no estàtic.

De tal manera que l'empresa ha de poder fer arribar els articles que produeix al client, de la millor manera possible i satisfent les necessitats d'aquest.

És important assenyalar que l'exportació és el primer pas cap a la internacionalització.

Aquesta dinàmica implica que, l'empresa que vol exportar, no pot quedar satisfeta amb la simple col locació d'estocs o de certes quantitats en mercats estrangers realitzades d'una manera passiva, sinó que ha d'intentar per tots els mitjans que la presència dels seus propis productes als mercats internacionals és faci d'una manera conscient i continuada.

L'orientació exportadora d'una empresa dependrà en gran mesura del punt de vista (basat en el coneixement, en la suposició o en la intuïció) que la gerència tingui: etnocèntric, policèntric, regiocèntric, geocèntric.

L'activitat exportadora sempre ha de ser considerada a mig / llarg termini, mai a curt termini.

(c) EENI- Escola de Negocis & Universitat Hispano-Africana de Negocis Internacionals (1995-2018)