Organització Regional Desenvolupament Econòmic

EENI-Escola de Negocis / Universitat


Inici

Programa de l'assignatura: l'Organització Regional per la Democràcia i el Desenvolupament Econòmic.

  1. Introducció a l'Organització Regional per la Democràcia i el Desenvolupament Econòmic (GUAM).
  2. Estructura de la GUAM
  3. El Consell de negocis.
  4. Àrea de lliure comerç de l'Organització Regional per la Democràcia

Aquesta assignatura forma part dels següents programes d'educació superior (Grau, Màster, Doctorat) a distància de l'EENI (Escola de Negocis) i de la Universitat Hispano-Africana de Negocis Internacionals

  1. Màster Professional en Negocis Internacionals, Comerç Exterior, Europa
  2. Doctorat en Negocis Europa
  3. Grau en Comerç Exterior

Estudiants formació a distància (Escola de Negocis, Universitat HA)

Materials d'estudi en Formació superior (Anglès) Regional Organisation for Democracy and Economic Development (GUAM) Ensenyament superior en Espanyol Organización Regional para la Democracia y el Desarrollo Económico (GUAM) Formació a distància en francès Organisation régionale pour la démocratie et le développement économique Educació a distància en portuguès Europa

Exemple de l'assignatura (educació a distància) - Organització Regional per la Democràcia i el Desenvolupament Econòmic
Organització Regional per la Democràcia i el Desenvolupament Econòmic (GUAM)

Descripció de l'assignatura (educació superior a distància) - Organització Regional per la Democràcia i el Desenvolupament Econòmic (GUAM):

L'Organització per a la Democràcia i el Desenvolupament Econòmic és una organització regional formada per quatre estats: la República d'Azerbaidjan, Geòrgia, la República de Moldàvia i Ucraïna.

Països observadors: Turquia i Letònia.

El Consell de negocis de l'Organització Regional per la Democràcia i el Desenvolupament Econòmic, facilita l'aplicació dels acords celebrats al marc de l'Organització, els acords sobre el desenvolupament de la cooperació entre els cercles empresarials i les entitats empresarials dels Estats participants del Grup de l'Organització Regional per la Democràcia i el Desenvolupament Econòmic.

Àrea de lliure comerç entre els Estats participants de GUAM (entrada en vigor l'10 de desembre del 2003)

Els països membres cooperaran en l'establiment d'una zona de lliure comerç per assegurar:
- Eliminació dels drets de duana, els impostos i quotes, així com de les limitacions quantitatives en el comerç exterior mutu;
- Eliminació d'altres obstacles a la lliure circulació de béns i de serveis;
- Establiment i desenvolupament d'un sistema eficaç de solució de mutu acord dels comptes i els pagaments en el comerç internacional i d'altres operacions;
- La cooperació en la realització de la política comercial i econòmica per aconseguir els objectius de l'Acord en matèria d'indústria, l'agricultura, el transport, les finances, les inversions, temes socials, així com en el desenvolupament de la competència lleial.;
- Harmonització de la legislació de les Parts Contractants en la mesura necessària per al funcionament adequat i eficaç del lliure comerç.(c) EENI- Escola de Negocis & Universitat Hispano-Africana de Negocis Internacionals (1995-2018)