Tractat de lliure comerç Guatemala-Taiwan

EENI-Escola de Negocis / Universitat


Inici

Programa de la subassignatura - El Tractat de lliure comerç (TLC) Guatemala - Taiwan

  1. Introducció al tractat de lliure comerç Guatemala - Taiwan.
  2. La certificació d'origen.
  3. Els beneficis del Tractat de lliure comerç (TLC).
  4. El comerç exterior Guatemala-Taiwan.

Exemple de la subassignatura - El Tractat de lliure comerç (TLC) Guatemala-Taiwan:
Tractat de lliure comerç Guatemala-Taiwan

Màster Professional en Comerç Exterior especialització Amèrica - Àsia

Materials d'estudi en Ensenyament superior en Espanyol Guatemala Taiwán Formació superior (Anglès) Guatemala-Taiwan Formació a distància en francès Guatemala Educació a distància en portuguès Taiwan

Descripció de la subassignatura - El Tractat de lliure comerç (TLC) Guatemala-Taiwan:

El Tractat de lliure comerç Guatemala -Taiwan va entrar en vigència l'1 de juliol del 2006.

L'objectiu principal de negociar aquest Tractat és donar als productors guatemalencs els instruments necessaris per accedir al mercat Asiàtic lliures d'aranzels i d'altres barreres al comerç exterior.

El Tractat de lliure comerç Guatemala-Taiwan té com a objectius:

A) promoure l'expansió i la diversificació del Comerç exterior de mercaderies i de serveis entre les parts;

b) eliminar les barreres al comerç exterior i facilitar la circulació transfronterera de mercaderies i de serveis entre el territori de les parts;

C) promoure les condicions de competència lleial entre les parts;

D) promoure, protegir i augmentar substancialment les inversions en cada part;

E) crear procediments eficaços per l'execució i el compliment d'aquest acord, per la seva administració conjunta i per la solució de controvèrsies; i.

f) Establir els lineaments per la cooperació bilateral dirigida a ampliar i a millorar els beneficis d'aquest acord.

Les exportacions de Taiwan a Guatemala van totalitzar 65.88 milions de dòlars, mentre que les importacions van aconseguir els 40.50 milions de  dòlars, segons estadístiques oficials de Taiwan.(c) EENI- Escola de Negocis & Universitat Hispano-Africana de Negocis Internacionals (1995-2018)