Inici EENI

EENI-Escola de Negocis

Centre de comerç internacional (INTRACEN)

Contingut de l'assignatura: INTRACEN (Centre de comerç internacional) - Nacions Unides

  1. Introducció al Centre de comerç internacional (INTRACEN).
  2. Informació sobre països.
  3. Enfortiment de la Competitivitat Internacional Empresarial.
  4. El desenvolupament de la capacitat de proveïdors de servei.
  5. Suport als formuladors de polítiques a la integració a l'economia global del sector empresarial.
  6. Eines d'anàlisi de mercats.
  7. El paper de l'INTRRACEN entre les organitzacions internacionals.

Exemple de l'assignatura - Centre de comerç internacional (NU)
Centre Comerç Internacional

Idiomes: Espanyol Centro de Comercio internacional (INTRACEN) Anglès International Trade Centre (INTRACEN) Francès Centre du commerce international Portuguès EENI

Màster Professional en Comerç Exterior i Màrqueting Internacional - Màster Professional en Negocis Internacionals (MIB)

Descripció de l'assignatura - El Centre de comerç internacional

El Centre de comerç internacional és una agència conjunta de l'Organització Mundial del Comerç (OMC) i les Nacions Unides (NU).

El principal objectiu del Centre de comerç internacional és ajudar els països en desenvolupament i els països en transició a aconseguir un desenvolupament humà sostenible a través de les exportacions.

Els objectius estratègics del Centre de comerç internacional són:
- Reforçar la competitivitat internacional de les empreses.
- Desenvolupar la capacitat de les institucions de suport al comerç exterior per donar suport a les empreses.
- Donar suport als estrategs comercials per a què integrin el sector empresarial en l'economia global.

El Centre de comerç internacional comparteix els objectius de desenvolupament social de les Nacions Unides, l'Organització Mundial del Comerç (OMC), les institucions de Bretton Woods (és a dir, el Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional) i, de manera més general, de totes les organitzacions que impulsen el desenvolupament a escala internacional.

El Centre de comerç internacional contribueix a la realització dels objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, de les Nacions Unides (NU), específicament pel que fa a la formació d'una aliança mundial a favor del desenvolupament, la reducció de la pobresa, la promoció de la igualtat de gènere i la sostenibilitat mediambiental.

(c) EENI- Escola Superior de Comerç Exterior (1995-2018)