EENI Home EENI- Escola Superior de Comerç Exterior

EENI-Escola de Negocis

Negocis als països Emergents de l'Amèrica Llatina-Màster a distància

Mòdul Mòdul 6: Negocis als països Emergents de l'Amèrica Llatina del Màster professional en Negocis als Mercats emergents

Països Emergents de l'Amèrica Llatina
Idioma: Espanyol

L'objectiu principal del mòdul Negocis als països Emergents de l'Amèrica Llatina del Màster Professional en Comerç exterior i negocis als Mercats Emergents i els països BRIC és oferir una visió global sobre els principals països Emergents de l'Amèrica Llatina i les oportunitats de negoci en aquests mercats.

  1. Aprendre a fer negocis als mercats Emergents de l'Amèrica Llatina (l'Argentina, Xile, l'Equador, Perú, Colòmbia).
  2. Analitzar les oportunitats de negoci
  3. Analitzar la inversió externa en els principals sectors d'inversió.
  4. Conèixer els tractats de lliure comerç d'aquests països.

Contingut

  1. Negocis a l'Argentina
  2. Negocis Colòmbia
  3. Negocis a Xile
  4. Negocis a Equador
  5. Negocis al Perú

Fent negocis Perú

Anglès Màster in Emerging Markets i Espanyol Màster Mercados Emergents Francès BRICS Portuguès Master BRICS(c) EENI- Escola Superior de Comerç Exterior (1995-2018)