EENI Home EENI- Escola Superior de Comerç Exterior

EENI-Escola de Negocis

Mòdul- Mercats Emergents europeus - Màster professional en Negocis als Mercats emergents

Mòdul Mòdul 9: Mercats Emergents europeus del Màster professional en Negocis als Mercats emergents

Mercats Emergents europeus

L'objectiu principal del Mòdul mercats Emergents europeus del Màster Professional en Comerç exterior i negocis als Mercats Emergents i els països BRIC és oferir una visió global sobre els principals països Emergents a l'Europa i les oportunitats de negoci en aquests mercats.

  1. Aprendre a fer negocis als mercats Emergents europeus (Croàcia, Sèrbia, Turquia).
  2. Analitzar la inversió externa en els principals sectors d'inversió.
  3. Conèixer els tractats de lliure comerç d'aquests països.
Idioma: Anglès Màster in Emerging Markets i Espanyol Màster Mercados Emergents Francès BRICS Portuguès Master BRICS

Contingut

  1. Negocis a Croàcia
  2. Negocis a Sèrbia
  3. Negocis a Turquia

Fent negocis Croàcia(c) EENI- Escola Superior de Comerç Exterior (1995-2018)