Escola de Negocis EENI Business School Catalunya

Tractat de lliure comerç Mèxic-AELC


Compartir por Twitter

Programa de l'assignatura - El Tractat de lliure comerç (TLC)Mèxic- Associació Europea de Lliure Comerç

  1. Introducció al tractat de lliure comerç Mèxic - Associació Europea de Lliure Comerç (AELC).
  2. El certificat de circulació EUR.1
  3. El comerç exterior (exportacions, importacions) Mèxic-Noruega, Islàndia, Suïssa i Liechtenstein.

Exemple - El Tractat de lliure comerç (TLC) Mèxic- Associació Europea de Lliure Comerç:
Curs Master: Tractat de lliure comerç Mèxic-AELC

Idiomes: Ensenyament superior online en Espanyol (Cursos, Màsters) Comerç Exterior México-AELC Formació superior (Cursos, Màsters) Comerç Exterior (Anglès) Mexico-EFTA Formació superior a distància en francès Mexique Educació superior (Cursos, Màsters) a distància en portuguès Mexico

Aquesta assignatura forma part dels següents programes d'educació superior a distància de l'EENI Global Business School (Escola de Negocis)

  1. Màsters: Negocis Internacionals, Comerç Exterior, Transport Internacional, Amèrica, Europa, Back Office Exportació
  2. Doctorats: Negocis Americans, Comerç Mundial, Logística Internacional

Descripció - El Tractat de lliure comerç Mèxic-Associació Europea de Lliure Comerç:

El Tractat de lliure comerç (TLC) Mèxic-Associació Europea de Lliure Comerç va entrar en vigor l'1 de juliol del 2001. Aquest acord va ser negociat sobre la base de l'Acord Unió Europea-Mèxic.

Els objectius del Tractat de lliure comerç Mèxic-Associació Europea de lliure comerç són:

- La liberalització progressiva i recíproca del comerç exterior de productes, de conformitat amb l'article XXIV de l'Acord General sobre Aranzels Duaners i el comerç del 1994 ("GATT del 1994");

- Establir condicions de competència lleial en el Comerç exterior entre les parts;

- L'obertura dels mercats de contractació pública de les parts;

- La liberalització del comerç de serveis, de conformitat amb l'article V de l'Acord General sobre el comerç de serveis de l'Organització Mundial de Comerç ("AGCS");

- La liberalització progressiva de la inversió;

- Assegurar una adequada i efectiva protecció dels drets de la propietat intel·lectual, de conformitat amb les normes internacionals més exigents; i

- Contribuir d'aquesta manera, mitjançant l'eliminació de les barreres al comerç exterior, al desenvolupament harmònic i a l'expansió del comerç mundial.

El comerç exterior entre Mèxic i els països AELC (Noruega, Islàndia, Suïssa i Liechtenstein.) va ser de 2,6 milers de milions de dòlars, 41 per cent més que el 2009, i al primer semestre del 2011, ha estat de 1,6 milers de milions de dòlars, 28 per cent més que el mateix període de l'any anterior.

En matèria d'inversió estrangera directa (IED), del 2000 al primer semestre del 2011, la inversió directa acumulada a Mèxic provenint dels quatre països de l'Associació Europea de Lliure Comerç va ser de 5,4 milers de milions de dòlars.

Tractats de lliure comerç (TLC) de Mèxic


(c) EENI Global Business School (Escola de Negocis, 1995-2021)
No fem servir cookies
Tornar a l'inici de la pàgina