Tractat de lliure comerç Mèxic-Xile

EENI-Escola de Negocis / Universitat


Inici

Programa de la subassignatura - El Tractat de Lliure (TLC) Comerç Mèxic-Xile

  1. Introducció al tractat de lliure comerç Mèxic - Xile.
  2. El comerç exterior Mèxic-Xile.
  3. Els fluxos d'inversions (IED) entre Xile i Mèxic.

Exemple de la subassignatura - El Tractat de lliure comerç (TLC) Mèxic- Xile:
Tractat de lliure comerç Mèxic-Xile

Màster Professional en Comerç Exterior especialització Amèrica

Materials d'estudi en Ensenyament superior en Espanyol México Chile Formació superior (Anglès) Mexico Formació a distància en francès Mexique

Descripció de la subassignatura - El Tractat Mèxic-Xile:

El Tractat de lliure comerç (TLC) entre Xile i Mèxic va entrar en vigor l'1 d'agost de 1999. L'Acord inclou tots els temes relatius al Comerç exterior i la inversió.

El Tractat de lliure comerç (TLC) entre Xile i Mèxic ha creat una zona de lliure comerç ja que actualment el 99,7% del comerç exterior està totalment liberalitzat. Tots els productes de l'univers aranzelari estan alliberats amb excepció de 94 partides que estan subjectes al règim d'importació general de Mèxic, i de pagar l'aranzel corresponent (58 corresponen a productes alimentaris).

Els principals objectius de l'Acord Mèxic-Xile són:
- Estimular l'expansió i la diversificació del comerç entre les parts
- Eliminar les barreres al comerç exterior i facilitar la circulació de béns i de serveis a la zona de lliure comerç.
- Promoure les condicions de competència lleial
- Augmentar substancialment les oportunitats d'inversió
- Protegir i fer valer, de manera adequada i efectiva, els drets de la propietat intel·lectual a la zona de lliure comerç.
- Establir els lineaments per la ulterior cooperació entre les parts, així com en l'àmbit regional i multilateral encaminats a ampliar i a millorar els beneficis de l'Acord
- Crear procediments eficaços per l'aplicació i el compliment d'aquest acord, per la seva administració conjunta i per la solució de controvèrsies.

Mèxic es va constituir com el sèptim soci comercial de Xile, amb un Comerç bilateral que va ascendir a 3.864 milions de dòlars.

Per la seva part, les exportacions a Mèxic van totalitzar 1.844 milions de dòlars amb una alça anual de 26,1%. Les majors exportacions s'expliquen pel repunt en els enviaments de coure, amb un creixement anual de 58,8%.

985 empreses xilenes van exportar a Mèxic un total de 1.240 productes, els que en una part important es troben exempts del pagament d'aranzel producte de l'acord.

Tractats de lliure comerç (TLC) de Mèxic

(c) EENI- Escola de Negocis & Universitat Hispano-Africana de Negocis Internacionals (1995-2018)