Escola de Negocis EENI Business School Catalunya

Tractat de lliure comerç Mèxic-Xile


Compartir por Twitter

Programa de l'assignatura - El Tractat de Lliure (TLC) Comerç Mèxic-Xile

  1. Introducció al tractat de lliure comerç Mèxic - Xile.
  2. El comerç exterior (exportacions, importacions) Mèxic-Xile.
  3. Els fluxos d'inversions (IED) entre Xile i Mèxic.

Aquesta assignatura forma part dels següents programes d'educació superior a distància de l'EENI Global Business School (Escola de Negocis)

  1. Màsters: Negocis Internacionals, Comerç Exterior, Transport Internacional, Amèrica, Back Office Exportació
  2. Doctorats: Negocis Americans, Comerç Mundial, Logística Internacional

Idiomes: Ensenyament superior online en Espanyol (Cursos, Màsters) Comerç Exterior México Chile Formació superior (Cursos, Màsters) Comerç Exterior (Anglès) Mexico Formació superior a distància en francès Mexique  Educació superior (Cursos, Màsters) a distància en portuguès Mexico

Descripció - El Tractat Mèxic-Xile:

El Tractat de lliure comerç (TLC) entre Xile i Mèxic va entrar en vigor l'1 d'agost de 1999. L'Acord inclou tots els temes relatius al Comerç exterior i la inversió.

El Tractat de lliure comerç (TLC) entre Xile i Mèxic ha creat una zona de lliure comerç ja que actualment el 99,7% del comerç exterior està totalment liberalitzat. Tots els productes de l'univers aranzelari estan alliberats amb excepció de 94 partides que estan subjectes al règim d'importació general de Mèxic, i de pagar l'aranzel corresponent (58 corresponen a productes alimentaris).

Els principals objectius de l'Acord Mèxic-Xile són:
- Estimular l'expansió i la diversificació del comerç entre les parts
- Eliminar les barreres al comerç exterior i facilitar la circulació de productes i de serveis a la zona de lliure comerç.
- promoure les condicions de competència lleial
- Augmentar substancialment les oportunitats d'inversió
- Protegir i fer valer, de manera adequada i efectiva, els drets de la propietat intel·lectual a la zona de lliure comerç.
- Establir els lineaments per la ulterior cooperació entre les parts, així com en l'àmbit regional i multilateral encaminats a ampliar i a millorar els beneficis de l'Acord
- Crear procediments eficaços per l'aplicació i el compliment d'aquest acord, per la seva administració conjunta i per la solució de controvèrsies.

Mèxic es va constituir com el sèptim soci comercial de Xile, amb un Comerç bilateral que va ascendir a 3.864 milions de dòlars.

Per la seva part, les exportacions a Mèxic van totalitzar 1.844 milions de dòlars amb una alça anual de 26,1%. Les majors exportacions s'expliquen pel repunt en els enviaments de coure, amb un creixement anual de 58,8%.

985 empreses xilenes van exportar a Mèxic un total de 1.240 productes, els que en una part important es troben exempts del pagament d'aranzel producte de l'acord.

Tractats de lliure comerç (TLC) de Mèxic


(c) EENI Global Business School (Escola de Negocis, 1995-2021)
No fem servir cookies
Tornar a l'inici de la pàgina