Tractat de lliure comerç Mèxic-Xile

EENI-Escola de Negocis / Universitat


Inici

Programa de l'assignatura - El Tractat de Lliure (TLC) Comerç Mèxic-Xile

  1. Introducció al tractat de lliure comerç Mèxic - Xile.
  2. El comerç exterior Mèxic-Xile.
  3. Els fluxos d'inversions (IED) entre Xile i Mèxic.

Exemple de l'assignatura - El Tractat de lliure comerç (TLC) Mèxic- Xile:
Tractat de lliure comerç Mèxic-Xile

Aquesta assignatura forma part dels següents programes d'educació superior (Grau, Màster, Doctorat) a distància de l'EENI (Escola de Negocis) i de la Universitat Hispano-Africana de Negocis Internacionals

  1. Màster Professional en Negocis Internacionals, Comerç Exterior, Amèrica (aprenentatge virtual)
  2. Doctorat en Negocis América
  3. Grau en Comerç Exterior

Estudiants master (Escola de Negocis, Universitat HA)

Materials d'estudi en Ensenyament superior en Espanyol México Chile Formació superior (Anglès) Mexico Formació a distància en francès Mexique

Descripció de l'assignatura - El Tractat Mèxic-Xile:

El Tractat de lliure comerç (TLC) entre Xile i Mèxic va entrar en vigor l'1 d'agost de 1999. L'Acord inclou tots els temes relatius al Comerç exterior i la inversió.

El Tractat de lliure comerç (TLC) entre Xile i Mèxic ha creat una zona de lliure comerç ja que actualment el 99,7% del comerç exterior està totalment liberalitzat. Tots els productes de l'univers aranzelari estan alliberats amb excepció de 94 partides que estan subjectes al règim d'importació general de Mèxic, i de pagar l'aranzel corresponent (58 corresponen a productes alimentaris).

Els principals objectius de l'Acord Mèxic-Xile són:
- Estimular l'expansió i la diversificació del comerç entre les parts
- Eliminar les barreres al comerç exterior i facilitar la circulació de béns i de serveis a la zona de lliure comerç.
- Promoure les condicions de competència lleial
- Augmentar substancialment les oportunitats d'inversió
- Protegir i fer valer, de manera adequada i efectiva, els drets de la propietat intel·lectual a la zona de lliure comerç.
- Establir els lineaments per la ulterior cooperació entre les parts, així com en l'àmbit regional i multilateral encaminats a ampliar i a millorar els beneficis de l'Acord
- Crear procediments eficaços per l'aplicació i el compliment d'aquest acord, per la seva administració conjunta i per la solució de controvèrsies.

Mèxic es va constituir com el sèptim soci comercial de Xile, amb un Comerç bilateral que va ascendir a 3.864 milions de dòlars.

Per la seva part, les exportacions a Mèxic van totalitzar 1.844 milions de dòlars amb una alça anual de 26,1%. Les majors exportacions s'expliquen pel repunt en els enviaments de coure, amb un creixement anual de 58,8%.

985 empreses xilenes van exportar a Mèxic un total de 1.240 productes, els que en una part important es troben exempts del pagament d'aranzel producte de l'acord.

Tractats de lliure comerç (TLC) de Mèxic

(c) EENI- Escola de Negocis & Universitat Hispano-Africana de Negocis Internacionals (1995-2018)