Escola de Negocis EENI Business School Catalunya

Mèxic El Salvador Guatemala Hondures (Tractat de lliure comerç)


Compartir por Twitter

Programa de l'assignatura - El Tractat de lliure comerç (TLC) Mèxic - Triangle del Nord

  1. Introducció al tractat de lliure comerç Mèxic - Triangle del Nord (El Salvador, Guatemala i Hondures).
  2. El certificat d'origen.
  3. Els criteris pel tracte preferent.
  4. El valor de contingut regional.

Exemple - El Tractat de lliure comerç (TLC) Mèxic - El Salvador, Guatemala i l'Hondures:
Curs Master: Tractat de lliure comerç Mèxic El Salvador Guatemala Hondures

Aquesta assignatura forma part dels següents programes d'educació superior a distància de l'EENI Global Business School (Escola de Negocis)

  1. Màsters: Negocis Internacionals, Comerç Exterior, Transport Internacional, Amèrica, Back Office Exportació
  2. Doctorats: Negocis Americans, Comerç Mundial, Logística Internacional

Idiomes: Ensenyament superior online en Espanyol (Cursos, Màsters) Comerç Exterior México El Salvador Formació superior (Cursos, Màsters) Comerç Exterior (Anglès) Mexico Formació superior a distància en francès Mexique Educació superior (Cursos, Màsters) a distància en portuguès Mexico

Descripció - El Tractat de lliure comerç Mèxic - Triangle del Nord:

El Tractat de lliure comerç (TLC) entre Mèxic i el Triangle del Nord va entrar en vigor el 15 de març del 2001 entre Mèxic i El Salvador i Guatemala. L'1 de juny del mateix any va entrar en vigor per Mèxic i l'Hondures.

L'objectiu principal és l'establiment de la zona de lliure comerç.

Els objectius específics d'aquest tractat, desenvolupats de manera específica a través dels seus principis i regles, són els següents:

A) estimular l'expansió i la diversificació del comerç exterior de productes i de serveis entre les parts;

b) promoure les condicions de lliure competència dins de la zona de lliure comerç;

C) eliminar les barreres al comerç exterior i facilitar la circulació de béns originaris i de serveis entre les parts;

D) eliminar les barreres al moviment de capitals i d'homes de negocis entre els territoris de les parts;

E) augmentar les oportunitats d'inversió als territoris de les parts;

f) protegir i fer valer, de manera adequada i efectiva, els drets de la propietat intel·lectual al territori de les parts;

g) Establir els lineaments per la ulterior cooperació entre les parts, encaminats a ampliar i a millorar els beneficis d'aquest tractat; i.

h) crear procediments eficaços per l'aplicació i el compliment d'aquest tractat, per la seva administració conjunta i per la solució de controvèrsies.

Les disposicions d'aquest Tractat s'apliquen entre Mèxic i El Salvador, Guatemala i l'Hondures. Aquest tractat no aplica entre El Salvador, Guatemala i Hondures.

Tractats de lliure comerç (TLC) de Mèxic(c) EENI Global Business School (Escola de Negocis, 1995-2021)
No fem servir cookies
Tornar a l'inici de la pàgina