Escola de Negocis EENI Business School Catalunya

Curs: Organització Mundial del Comerç


Compartir por Twitter

Contingut de l'assignatura - Organització Mundial del Comerç (OMC). L'Acord General comerç de serveis

 1. Introducció a l'Organització Mundial del Comerç (OMC).
 2. De l'Acord General sobre Aranzels Duaners i el comerç (GATT) a l'Organització Mundial del Comerç (OMC).
 3. Els principis del sistema de comerç.
 4. Acords de l'Organització Mundial del Comerç (OMC).
 5. Els aranzels.
 6. L'agricultura.
 7. Les normes i seguretat.
 8. Els tèxtils.
 9. La propietat intel·lectual.
 10. Antidúmping, subvencions, les salvaguardes.
 11. Els obstacles no aranzelaris.
 12. L'Acord General sobre el comerç de serveis (AGCS).
 13. El regionalisme.
 14. Acords comercials regionals.
 15. El nedi ambient.
 16. Les inversions.
 17. El comerç electrònic.
 18. El Programa de DOHA.
 19. L'Informe sobre el comerç exterior mundial.

Idiomes: Ensenyament superior online en Espanyol (Cursos, Màsters) Comerç Exterior Organización Mundial del Comercio Formació superior (Cursos, Màsters) Comerç Exterior (Anglès) World Trade Organisation (WTO) Formació superior a distància en francès Organisation mondiale du commerce Educació superior (Cursos, Màsters) a distància en portuguès Organização Mundial do Comércio (OMC)

Aquesta assignatura forma part dels següents programes d'educació superior a distància de l'EENI Global Business School (Escola de Negocis)

 1. Màster Professional en Negocis Internacionals, Comerç Exterior, Transport Internacional, Països Musulmans
 2. Doctorats: Negocis Asiàtics, Comerç Mundial, Logística Internacional
 3. Programa Superior d'Especialització en Comerç Exterior

Descripció - Organització Mundial del Comerç:

L'Organització Mundial del Comerç (OMC) regula les normes del comerç internacional, pràcticament a escala global. Un dels objectius és la liberalització del Comerç exterior, permetent que els governs negociïn acords comercials, resolguin les seves diferències comercials, etc.

L'Organització Mundial del Comerç és la culminació de les negociacions celebrades al període 1986-1994 - l'anomenada Ronda Uruguai - i d'anteriors negociacions celebrades al marc de l'Acord General sobre Aranzels Duaners i el comerç (GATT). L'Organització Mundial del Comerç és actualment el fòrum de noves negociacions al marc del "Programa de Doha per al Desenvolupament".

L'Organització Mundial del Comerç està integrada per prop de 150 països, que representen més del 97 per cent del comerç mundial. Aproximadament uns altres trenta països estan negociant la seva adhesió a l'Organització.

Els principis de l'Organització Mundial del Comerç:

Segons l'Organització Mundial del Comerç (OMC), un sistema de comerç ha de ser:

 1. No discriminatori. Un país no hauria de discriminar entre els seus interlocutors comercials (ha de donar-los per igual la condició de "nació més afavorida" o NMF), ni tampoc ha de discriminar entre els seus propis productes, els serveis o ciutadans i els productes, els serveis o ciutadans d'altres països (cal atorgar "tracte nacional");
 2. Més lliure. S'han de reduir els obstacles mitjançant negociacions;
 3. Previsible. Les empreses, els inversors i els governs estrangers han de confiar en el fet que no s'establiran arbitràriament obstacles comercials (que inclouen els aranzels i els obstacles no aranzelaris, els tipus aranzelaris i els compromisos d'obertura dels mercats és "consoliden" a l'Organització Mundial del Comerç;
 4. Més competitiu. Es desanimen les pràctiques "deslleials", com les subvencions a l'exportació i el dúmping de productes a preus inferiors al seu cost per adquirir quotes de mercat;
 5. Més avantatjós per als països menys avançats. Donant-los més temps per adaptar-se, una major flexibilitat i privilegis especials.

Els acords de l'Organització Mundial del Comerç abasten els béns, els serveis i la propietat intel·lectual. Estableixen els principis de la liberalització, així com les excepcions permeses. Inclouen els compromisos contrets pels diferents països de reduir els aranzels duaners i d'altres obstacles al comerç i d'obrir i mantenir oberts els mercats de serveis.

L'Acord General sobre el comerç de serveis (AGCS) és el primer i únic conjunt de normes multilaterals que regulin el comerç internacional de serveis. Negociat a la Ronda Uruguai, es va elaborar en resposta a l'enorme creixement de l'economia de serveis durant els trenta últims anys i al major potencial de comercialització dels serveis com a conseqüència de la revolució de les comunicacions.

L'Acord sobre els aspectes dels Drets de la propietat Intel·lectual relacionats amb el comerç de l'Organització Mundial del Comerç (OMC), negociat a la Ronda Uruguai (1986-94), va incorporar per primera vegada normes sobre la propietat Intel·lectual al sistema multilateral de comerç internacional.

El Regionalisme.
En els darrers anys, els acords comercials regionals s'han convertit en un element molt destacat del sistema multilateral de comerç. S'han notificat uns 421 Acords comercials regionals al GATT / Organització Mundial del Comerç (OMC).

L'Informe sobre el comerç exterior Mundial és una publicació anual destinada a facilitar una comprensió més profunda de les tendències del comerç exterior, les qüestions de política comercial i el sistema multilateral de comerç.


(c) EENI Global Business School (Escola de Negocis, 1995-2021)
No fem servir cookies
Tornar a l'inici de la pàgina