APEC: els tractats de lliure comerç (TLC) i els acords

EENI-Escola de Negocis / Universitat


Inici

Els tractats de lliure comerç (TLC) i els acords a la regió del Pacífic (Àsia Amèrica Rússia)


A la regió del Pacífic (Àsia Amèrica Rússia) existeixen diversos tractats de lliure comerç, els acords de complementarietat econòmica…, tant en l'àmbit regional com extraregional:

- Intraregionals: la Cooperació Econòmica de l'Àsia-Pacífic (APEC), l'Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic (ASEAN), el Tractat de lliure comerç d'Amèrica del Nord (TLCAN).
- Extraregionals: l'Acord Comercial Àsia-Pacífic (APTA), l'Organització per a la Cooperació de Xangai (OCS), la Iniciativa Badia de Bengala, els acords amb la Unió Europea (UE)...
- Bilaterals (tant amb els països de la regió com amb els països no pertanyents a la regió): l'Acord Estats Units-Xile, els Estats Units-Colòmbia, els Estats Units-Marroc, els Estats Units-Austràlia, Mèxic-Xile, Mèxic-Uruguai, etc...

Per exemple, els Estats Units tenen un acord amb Mèxic, Colòmbia, Perú, Xile o l'Amèrica Central a l'Amèrica Llatina; Mèxic té un acord amb els Estats Units, Colòmbia, Xile, l'Uruguai o l'Amèrica Central. Els tres països formen part del Tractat de lliure comerç d'Amèrica del Nord (TLCAN) i de l'APEC.

Ensenyament superior en Espanyol Asia Formació superior (Anglès) Asia Formació a distància en francès Master Pacifique Educació a distància en portuguès EENI

 1. Màster Professional en Negocis Internacionals, Comerç Exterior, Àsia
 2. Doctorat en Negocis Àsia
 3. Degree en Comerç Exterior

Estudiants formació a distància (Escola de Negocis, Universitat HA)

Màster Professional en Negocis a l'Àsia-Pacífic

Una empresa que desitgi fer negocis internacionals a la regió del Pacífic (Àsia Amèrica Rússia), deu conèixer tots els acords de comerç exterior vigents. Si el país de l'exportador - importador:

A) té algun acord en vigor amb algun país de la regió del Pacífic (Àsia Amèrica Rússia):
L'exportador deurà saber aprofitar els avantatges implícits a l'Acord (les reduccions aranzelàries, el règim d'origen, les normes tècniques, les inversions, la propietat intel·lectual, els mercats públics, el comerç exterior de serveis...). Però també deurà conèixer que uns altres països del món poden tindre algun acord de comerç exterior en vigor amb algun d'aquests tres països.

b) No té cap Acord de comerç en vigor amb algun país de la regió del Pacífic (Àsia Amèrica Rússia):
Pot donar-se la situació que un altre país (de la regió o no) sí que pugui tindre algun acord en vigor amb algun país de la regió del Pacífic. Llavors l'exportador estarà en desavantatge (totes les inherents a l'Acord de l'altre país amb el mercat objectiu) davant les empreses de l'altre país.

Tots aquests factors són indispensables per dissenyar i/o adaptar l'estratègia de Màrqueting internacional pels mercats de la regió del Pacífic (Àsia Amèrica Rússia).

Per exemple, una empresa Argentina que desitgi exportar a la Xina podria estar en desavantatge amb una empresa Xilena o peruana, ja que tant Xile com el Perú tenen un tractat de lliure comerç en vigor amb la Xina; així l'empresa xilena o la peruana tindran totes els avantatges inherents a l'acord. L'empresa argentina deurà tindre en compte aquest factor en la seva estratègia d'exportació a la regió.

A més, és necessari conèixer les Institucions internacionals relacionades amb el comerç exterior de la regió del Pacífic (Àsia Amèrica Rússia) (la Cooperació Econòmica de l'Àsia-Pacífic, el Banc Interamericà de Desenvolupament (BID), ASEAN, la Comissió Econòmica per a l'Amèrica Llatina, l'Associació Llatinoamericana d'Integració (ALADI)...)

L'Acord Estratègic Transpacífic d'Associació Econòmica (TPP)

El Tractat de lliure comerç de l'Amèrica del Nord (NAFTA)

Els Tractats de lliure comerç dels Estats Units

 1. Estats Units-Xile
 2. Estats Units-Colòmbia
 3. Estats Units-Perú
 4. La Llei de Preferències aranzelàries andines
 5. El Tractat de lliure comerç (TLC) entre la República Dominicana, l'Amèrica Central i els Estats Units
 6. Estats Units-Panamà
 7. Estats Units-Corea
 8. Estats Units-Austràlia
 9. Estats Units-Singapur
 10. Estats Units-Unió Europea
 11. ASEAN-Estats Units
 12. Acord Estratègic Transpacífic
 13. Estats Units-Bahrain
 14. Estats Units-Oman
 15. Estats Units-Jordània
 16. Estats Units-Marroc
 17. Estats Units-Israel
 18. La Llei de Creixement i Oportunitat a l'Àfrica

Els Tractats de lliure comerç (TLC) de Mèxic

 1. Mèxic-Triangle del Nord (El Salvador, Guatemala i l'Hondures)
 2. Mèxic-Costa Rica
 3. Mèxic-Nicaragua
 4. Mèxic-Colòmbia
 5. Mèxic-Uruguai
 6. Mèxic-Xile
 7. Mèxic-El MERCOSUR
 8. La Comunitat Andina (membre associat)
 9. Comunitat Andina-Mèxic
 10. L'Acord d'integració Comercial Perú-Mèxic
 11. Mèxic-Unió Europea
 12. Mèxic-L'Associació Europea de Lliure Comerç (AELC)
 13. Mèxic-Japó
 14. Mèxic-Israel

Els tractats de lliure comerç (TLC) del Canadà

 1. Colòmbia-Canadà
 2. Perú-Canadà
 3. Xile-Canadà
 4. Panamà-Canadà
 5. Hondures-Canadà
 6. Canadà-Costa Rica
 7. Associació Europea de Lliure Comerç-Canadà
 8. ASEAN-Canadà
 9. Índia-Canadà
 10. Jordània-Canadà

Els tractats de lliure comerç (TLC) del Perú

 1. Perú-Singapur
 2. Perú-Corea del Sud
 3. Perú-El MERCOSUR

Els tractats de lliure comerç (TLC) de la Comunitat Andina.

 1. La Comunitat Andina
 2. El MERCOSUR (associat)
 3. Comunitat Andina i el MERCOSUR
 4. Comunitat Andina-Xile
 5. Comunitat Andina-Panamà
 6. Comunitat Andina-Índia
 7. Unió Europea-Països andins
 8. Comunitat Andina i Rússia

Els tractats de lliure comerç i els acords comercials de Xile:

 1. Xile-MERCOSUR
 2. Equador-Xile
 3. Colòmbia-Xile
 4. Amèrica Central-Xile
 5. Panamà-Xile
 6. Índia-Xile
 7. Corea del Sud-Xile
 8. Austràlia- Xile
 9. Unió Europea-Xile
 10. Associació Europea de Lliure Comerç-Xile
 11. Turquia-Xile

L'Acord Comercial Àsia-Pacífic (APTA)

Els Tractats de lliure comerç (TLC) i els acords de la Xina

 1. Xina Xile
 2. Xina-Perú
 3. Xina-Costa Rica
 4. Xina-ASEAN ASEAN més Tres
 5. Xina-Pakistan
 6. Xina-Nova Zelanda
 7. Xina-Singapur
 8. L'Acord Xina continental i Hong Kong Acord d'Associació Econòmica més estreta
 9. L'Acord Xina continental i Macau Acord d'Associació Econòmica més estreta
 10. Comunitat Andina-Xina
 11. Unió Europea-Xina
 12. Àfrica-Xina

Relacions internacionals i els acords de l'ASEAN

 1. Pakistan
 2. Unió Europea
 3. Japó
 4. Corea
 5. Rússia

Els tractats de lliure comerç (TLC) de Singapur:

 1. Singapur-Panamà
 2. Singapur-Japó
 3. Singapur-Austràlia
 4. Singapur-Nova Zelanda
 5. Singapur-Corea
 6. Singapur-L'Associació Europea de Lliure Comerç (AELC)
 7. Singapur-Jordània

Els tractats de lliure comerç de Corea del Sud

 1. Unió Europea-Corea del Sud

Els tractats de lliure comerç (TLC) de Taiwan

 1. Guatemala-Taiwan
 2. Panamà-Taiwan
 3. Taiwan-Nicaragua
 4. El Salvador i l'Hondures amb la República de la Xina

Tractats de lliure comerç Mèxic:

Tractats de lliure comerç Estats Units(c) EENI- Escola de Negocis & Universitat Hispano-Africana de Negocis Internacionals (1995-2018)