Inici EENI

EENI-Escola de Negocis

Fent negocis al Paraguai

Programa de l'assignatura - El comerç exterior i els negocis al Paraguai. L'economia paraguaiana

 1. Introducció a la República del Paraguai (Amèrica del Sud).
 2. L'economia paraguaiana.
 3. Els principals sectors.
 4. Negocis a Asunción
 5. El comerç exterior paraguaià.
 6. La Hidrovia Paraguai Paranà.

Exemple de l'assignatura - El comerç exterior i els negocis al Paraguai:
Comerç exterior i negocis al Paraguai

Materials d'estudi en Espanyol Paraguay Anglès Paraguay Portuguès Paraguai Francès Paraguay

Màster Professional en Comerç Exterior especialització Amèrica

Descripció de l'assignatura - El comerç internacional i els negocis al Paraguai:

Religió: el cristianisme - Catolicisme

Els tractats de lliure comerç (TLC) de Paraguai

 1. NOTA: Paraguai va està suspès del MERCOSUR des del 2012.
 2. Els tractats de lliure comerç (TLC) del MERCOSUR
 3. Xile-MERCOSUR (Paraguai)
 4. Perú-MERCOSUR (Paraguai)
 5. L'Índia-MERCOSUR (Paraguai)
 6. Egipte-MERCOSUR (Paraguai)
 7. El Tractat de lliure comerç Israel-MERCOSUR (Paraguai)
 8. La Unió Europea-Paraguai
 9. Mèxic-Paraguai
 10. La Comunitat Andina (associat)
 11. La Comunitat Andina-Paraguai

Les institucions econòmiques regionals i els acords (ALC) de Paraguai

 1. L'Associació Llatinoamericana d'Integració (ALADI)
 2. Unió de Nacions Sud-americanes (UNASUR)
 3. El Sistema Econòmic Llatinoamericà i del Carib (SELA)
 4. El Fòrum de Cooperació Amèrica Llatina-Àsia (FEALAC)
 5. Organització dels Estats Americans (OEA)
 6. La Cimera Amèrica del Sud (Paraguai) - Àfrica
 7. La Cimera Amèrica del Sud (Paraguai) Països Àrabs
 8. El Banc Interamericà de Desenvolupament (BID)
 9. La Comissió Econòmica per a l'Amèrica Llatina (CEPAL)
 10. El Banc Mundial, el Fons Monetari Internacional (FMI), l'Organització Mundial del Comerç (OMC), les Nacions Unides (NU), G-20, G-77, la Corporació Financera Internacional, la Conferència pel comerç i el Desenvolupament, l'Organització de les Nacions Unides per al Desenvolupament industrial...

El Paraguai compta amb abundants recursos hídrics, ja que forma part del sistema Aqüífer Guaraní, considerat la més gran reserva d'aigua dolça del món. A més, els nombrosos rius fan que el seu sòl sigui molt apte per al cultiu de diversos productes, alguns exportables, com la soja, el cotó, entre d'altres.

L'estructura productiva del Paraguai, ha patit canvis d'importància, com el sector agrícola que per efecte del clima va experimentar una disminució en la seva participació, baixant del 20,2%, a generar al 16% del PIB, reduint així la seva participació en la producció de béns del 44,5% al 43,1%.

En tant, la producció dels serveis va augmentar la seva participació del 46,1% al 49,0%.

El sector comercial, amb un 18,1% de participació, va passar a ocupar el primer lloc pel que fa a importància com activitat econòmica per damunt de l'agricultura i la indústria.

El producte intern brut, va presentar una taxa de creixement del - 3,8% respecte a l'any anterior.

Sistema Econòmic Llatinoamericà SELA

Les exportacions registrades en duana van disminuir un 26,4%. Entre els principals sectors a la baixa estan: llavor de soja (47,5%), olis vegetals (52,5%) i carn (5,7%).

Les importacions registrades en duana es van reduir en un 24%. Els principals sectors que presenten disminució estan relacionats amb els béns de capital entre els quals es destaquen les màquines, aparells i motors, i elements del transport i accessoris, així mateix, els béns intermedis que comprenen els combustibles i lubricants, i els productes químics.

Tractat de lliure comerç MERCOSUR-Índia

La presa hidroelèctrica d'Itaipú, és una empresa binacional entre el Paraguai i el Brasil ubicada en el riu Paranà, és la Central Hidroelèctrica més gran del món. L'energia produïda per Itaipú seria suficient per a bastejar el consum d'electricitat de tot el món durant dos dies; o per satisfer per un any un país com l'Argentina, i al Paraguai per a abassegar-lo durant onze anys.

La Hidrovia Paranà - Paraguai és un dels més grans sistemes navegables del planeta i s'ha constituït en el més gran factor de cohesió entre l'Argentina, Bolívia, el Brasil, el Paraguai i l'Uruguai. Els principals beneficis de la millora de les condicions de navegabilitat en els rius Paraguai i Paranà es refereixen a la reducció dels costos de transport i en la minimització de riscos en la via navegable.

El Paraguai té dos idiomes oficials: l'espanyol i el guaraní.

Unió de Nacions Sud-americanes (UNASUR)

Banc Interamericà de Desenvolupament

Sistema SOFIA. És un sistema informàtic de despatx duaner que interactua en forma directa amb els seus usuaris: Despachants de Duana, les empreses de Transport, Dipositaris, Funcionaris de Duana i amb els organismes vinculats al comerç internacional.(c) EENI- Escola Superior de Comerç Exterior (1995-2018)