Prequalificacions Propostes Projectes Internacionals

EENI Business School & HA University


Inici

Programa del curs online (assignatura) - Preparació de Prequalificacions i Propostes per les licitacions internacionals:

4,1 Consideracions prèvies abans de prequalificar per a una licitació

4.2 La preparació d'expressions d'interès per una Prequalificació en Licitacions de serveis

4,3 La preparació de propostes de serveis o d'assistència tècnica
4.3,1 La Proposta Tècnica
4.3.2 La Proposta Financera.

4,4 La Proposta per obtenir subvencions / Grants

4.5. La preparació de propostes per a licitacions de béns i obres

4.6. El Procés d'avaluació i selecció de l'adjudicatari.

Objectius:

  1. Conèixer els termes més rellevants abans de realitzar una Prequalificació per a una licitació o una subvenció / grant.
  2. Aprendre a preparar i presentar una Prequalificació per a licitacions de serveis: conèixer els diferents formats que es poden utilitzar, etc.
  3. Aprendre a preparar una proposta tècnica i una proposta financera.

Exemple del curs online / assignatura (formació a distància): la Preparació de prequalificacions i Propostes
Preparació prequalificacions

Postgrau Institucions Multilaterals
Licitacions - Preparació Prèvia - Cicle de Projectes - Administració - Negociació

Materials d'estudi del curs en Ensenyament superior online en Espanyol Licitaciones o Formació superior (Anglès) Tenders Formació superior a distància en francès Appels d’offres

Descripció del curs online (assignatura): la preparació de Prequalificacions i Propostes per Licitacions internacionals.

Una vegada que les empreses estan organitzades i han definit l'estratègia a seguir quant als sectors en els quals considera pot resultar competitiva la seva oferta, i els països en els quals decideix oferir, el següent pas és cercar oportunitats amb els organismes Internacionals (anuncis o convocatòries de licitacions de projectes de serveis, obres, subministraments).

S'ha de preparar un llistat de projectes i realitzar un seguiment de les dates clau de presentació de les expressions d'interès i de les propostes en cas de ser convidats.

En aquest mòdul estudiarem la preparació de prequalificacions. Aprendrem a preparar propostes tècniques i proposta financera per a un projecte Internacional. Coneixerem els diferents programes de cooperació. Veurem exemples dels requisits que és necessiten per col·laborar amb les organitzacions Internacionals. Analitzarem pas a pas com es duu a terme una proposta d'interès.

Preparar prequalificacions o Expressions d'Interès per als concursos Internacionals exigeix preparar-se abans. Seleccionar, preparar i redactar correctament les referències, a més del Currículum vitae. S'ha de decidir per cada Prequalificació si es va només o en consorci. Hem de valorar la quantitat de Recursos Humans que disposem per al projecte, el cost, i qui va la liderar (director o consorci) l'EOI (Expressió d'Interès).

També valorarem la capacitat econòmica-financera, és a dir, si és compleixen els requisits de facturació, en aquest cas caldria plantejar-se anar solament, no s'haurà de cercar una empresa contractista, estudiar els esquemes de pagaments possibles del projecte i el seu efecte en el cash-flow.

Com hem dit anteriorment, quan es va a preparar una Prequalificació cal tenir diversos aspectes en compte, entre ells el format o carta de cobertura on s'indiqui:
- La referència del projecte.
- Identificació dels membres del consorci i la signatura del capdavanter, així com la persona de contracte que representa al consorci.
- Dades financeres dels últims tres anys.
- Dades personals.
- Les àrees d'especialització.
- Referències de projectes similars.

Amb la proposta tècnica es tracta de vendre les qualificacions, experiència metodològica i resultats pràctics que s'esperen aconseguir. És necessari complir exactament els formats i regles que s'exigeixen. Convé passar un esborrany als socis perquè donin la seva opinió sobre la proposta i Introdueixin les millores que siguin necessàries, a més de demanar-los que escriguin part de la proposta. És important investigar (Internet o visita si és possible) sobre el projecte i el seu entorn.

La proposta financera porta una sèrie de despeses (incidències, reemborsament, dietes, honoraris...) que han de ser concretats amb els socis. Ha de proporcionar-se tota la informació que es pugui per agilitar el pagament i annexar certificats i d'altres documents estàndards obligatoris. Convé utilitzar un llenguatge clar, senzill i concís.


Tweter.png Tweet 
Enviar a un amic:

/ Contactar Whatsapp / / Print
Info EENI Tornar


(c) EENI- Escola de Negocis (1995-2018)