Direcció de projectes internacionals

EENI Business School & HA University


Inici

Programa del curs online (assignatura): Fonaments de la direcció de projectes internacionals:

6,1 Introducció a la direcció de projectes internacionals
6.1,1 Definicions
6.1.2 Qui participa en els projectes?

6.2 Les etapes d'un projecte i grups de processos en l'execució d'un projecte

6,3 Els processos de la gestió de projectes. Els processos relacionats amb...
6.3,1 La integració del projecte
6.3.2 L'abast del projecte
6.3,3 El temps
6.3,4 Els costos
6.3,5 La qualitat
6.3,6 La gestió dels recursos Humans
6.3,7 La comunicació
6.3,8 Els riscos
6.3,9 Les adquisicions
6.3.10 La gestió dels interessats.

Objectius: Conèixer els conceptes i processos fonamentals de la gestió de projectes i la seva aplicació als projectes finançats pels organismes internacionals.

Exemple del curs online / assignatura (formació a distància): els fonaments de la direcció de Projectes Internacionals
direcció de Projectes

Postgrau Institucions Multilaterals
Licitacions - Preparació Prèvia - Cicle de Projectes - Prequalificacions - Administració

Materials d'estudi del curs en Ensenyament superior online en Espanyol Proyectos o Formació superior (Anglès) Tenders o Formació superior a distància en francès Appels d’offres

Descripció del curs online (assignatura): Fonaments de la direcció de projectes internacionals.

En aquest mòdul es pretén donar uns coneixements bàsics sobre la direcció de Projectes (Project Management), així com donar resposta a aquelles necessitats de capacitació dels seus professionals de cara a una major internacionalització dels projectes.

Els punts clau d'un projecte són els següents:

A. Té un conjunt únic d'objectius, i en aconseguir-los és consuma el projecte.

b. Té una durada limitada i ben definida.

C. És imprescindible un Cap o capdavanter de projecte (Project mànager).

D. Compta amb els mitjans propis materials i pressupostaris.

i. Integra esforços de tots els sectors de l'empresa afectats pel mateix.

Què pot ocórrer si treballem sense un mètode de gestió de projectes?

- Els que encarreguen el projecte, els que ho gestionen i els que treballen en aquest, tindran diferents idees sobre com han d'organitzar-se les coses i quan s'han de completar les diferents fases del projecte.
- Els que participen en el projecte no tindran clar quanta responsabilitat o autoritat tenen i, com a resultat, es produiran situacions de gran confusió.
Rares vegades els projectes s'acaben a temps i amb un cost raonable, especialment els de major complexitat i grandària (temps de durada -2.500 hores- i gran pressupost).

En aquest mòdul descriurem els processos i les àrees de coneixement de la gestió de projectes basant-nos en la metodologia del Project Management Institut (PMI) que reuneix, en la guia PMBOK®, l'estàndard de gestió de projectes. La guia PMBOK® descriu els processos, eines i les tècniques de gestió de projectes utilitzats per dirigir un projecte amb èxit.


Tweter.png Tweet 
Enviar a un amic:

/ Contactar Whatsapp / / Print
Info EENI Tornar


(c) EENI- Escola de Negocis (1995-2018)