Inici EENI

EENI-Escola de Negocis

Xària: Dret islàmic.

Descripció de l'assignatura - La Xària (Islam) o llei alcorànica:

La Xària ("el que està prescrit"), són el conjunt de normes per les quals es regeix la totalitat de l'existència del musulmà.

La Xària és un codi ètic- moral i un conjunt de lleis de l'Islam.

L'Alcorà és la primera i principal font legal de l'Islam.

La violació de la llei islàmica és una ofensa contra Déu.

A diferència de la civilització occidental, l'Islam considera que les seves lleis tenen origen diví i van ser revelades per Al·là al Profeta per establir l'ordre social ideal a la terra.

Per això per a un musulmà li pot resultar molt complicat acceptar el concepte occidental de separació entre Estat i Església.

Exemple de l'assignatura - La Xària: Dret islàmic:
Xaria Islam

L'assignatura "Xària: Dret islàmic o llei alcorànica" forma part del Màster Professional en Comerç Exterior especialització Països Musulmans - Àfrica - Àsia

Materials d'estudi en Espanyol Shariah Anglès Shariah Francès Charia Islam Portuguès Charia

les dues fonts principals de la Xària són:

  1. El Sagrat Alcorà: la font primigènia de la Xària
  2. La Sunna: segona font de la Xària. La Sunna conté les accions religioses i cites del profeta Mahoma narrades pels seus companys (branca sunnita) o Imams (branca chiíta). Gran part de la sunna està registrada en els Hadiths.

D'acord amb les escoles sunnites de la llei, les fonts secundàries de la llei islàmica són: Ijma o el consens de la comunitat islàmica Umma, l'Itihad o l'esforç individual per reflexionar...

La Xària o llei islàmica cobreix gran quantitat de temes (economia, dret, sanitat, les relacions familiars...), la seva aplicació depèn de cada país. Tradicionalment els Tribunals de la Xària no depenen dels advocats, ja que el demandant i el demandat és representen a si mateixos. No hi ha tampoc cap procés abans del judici ni cap interrogatori als testimonis.

En lloc de proves escrites, el jurament té molt major pes, en lloc de ser utilitzat simplement per garantir la veracitat d'un testimoniatge, són utilitzats com a evidència.

En tenir més importància el testimoniatge d'un testimoni que una prova escrita, és evident, que un contracte té molta menys importància que un acord verbal. Aquest és un tema que mai hauríem d'oblidar quan fem Negocis als països que apliquen total o parcialment la Xària.

A la història de l'Islam, la Xària sempre ha coexistit amb altres sistemes legals. Avui dia, pocs països musulmans apliquen estricta i completament el codi sencer de la Xària, molts només apliquen alguns aspectes de la Xària.

En principi en tots aquells països en els quals s'aplica la Xària, total o parcialment, serà aplicable només per als musulmans, les altres religions haurien de tenir una llei diferent. És una realitat que la Xària protegeix al musulmà, i pot ser considerada una falta de drets davant altres religions, com per exemple els cristians coptes d'Egipte.

Des del punt de vista dels negocis, a un exportador no hauria d'afectar-li directament la Xària en les seves operacions de comerç exterior. sí que li poden afectar en la seva política de preus, producte o promoció. També li pot afectar si obre una filial i contracta personal local musulmà.

El Banc Al Rajhi és un dels bancs islàmics més grans del món, actua conforme a la Xària.

El Banc Internacional de Kuwait te també un Consell de Supervisió de la Xària

Religions, ètica i negocis - cinc pilars de l'Islam - Fiqh (Jurisprudència islàmica) - Drets Humans en l'Islam(c) EENI- Escola Superior de Comerç Exterior (1995-2018)