EENI Home EENI- Escola Superior de Comerç Exterior

EENI-Escola de Negocis

Xile-Estats Units Tractat de lliure comerç

Programa de la subassignatura - El Tractat de Lliure comerç (TLC) Xile-Estats Units.

  1. Introducció al tractat de lliure comerç Xile-Estats Units.
  2. El comerç exterior entre Xile i els Estats Units.
  3. Les inversions xilenes als Estats Units.
  4. El certificat d'origen del Tractat de lliure comerç (TLC).

Exemple de la subassignatura: Acord Xile-Estats Units
Xile-Estats Units Tractat de lliure comerç

Màster Professional en Comerç Exterior especialització Amèrica

Materials d'estudi en Espanyol Chile Estats Units Anglès US Chile Francès Etats-Unis Portuguès Chile

Descripció de la subassignatura - Xile-Estats Units (Tractat de lliure comerç TLC):

El Tractat de lliure comerç (TLC) Estats Units-Xile elimina els aranzels obrint nous mercats per als exportadors, redueix les barreres pel comerç de serveis, proporciona una protecció de la propietat intel·lectual, assegura la transparència a la reglamentació, les garanties de no discriminació en el comerç de productes digitals, obliga a les parts a mantindre les lleis de competència que prohibeixen conductes anticompetitives. A més inclou temes sobre mà d'obra i medi ambient.

El Tractat de lliure comerç (TLC) Estats Units-Xile va entrar en vigor l'1 de gener del 2004.

Des de l'entrada en vigor de l'acord, més del 85% del comerç exterior de productes industrials i de consum estan lliures d'impostos; la majoria dels aranzels restants seran eliminats en quatre anys.

Molts dels productes agrícoles reben accés lliure d'aranzels després la implementació de l'acord. Tres quartes parts dels productes agrícoles exportats pels Estats Units a Xile estaven lliures d'impostos el 2008; la liberalització total dels productes agrícoles es produirà el 2016.

En els set anys des que el Tractat entre els Estats Units I Xile va entrar en vigor, les exportacions dels Estats Units a Xile van augmentar un 300 per cent. Les principals exportacions dels Estats Units a Xile van ser la maquinària, els combustibles minerals, els olis, els vehicles, maquinària elèctrica i plàstic.

Les exportacions de serveis dels Estats Units a Xile també han augmentat considerablement.

Tractats dels Estats Units(c) EENI- Escola Superior de Comerç Exterior (1995-2018)