Postgrau en Licitacions i Projectes Internacionals

EENI Business School & HA University

Postgrau a distància en Licitacions Internacionals

L'objectiu d'aquest Postgrau en Negocis amb Institucions Multilaterals (educació a distància) és formar a l'alumne en la identificació de les importants oportunitats de negoci existents en les organitzacions internacionals, en el procés de licitació i en la gestió d'aquests projectes internacionals.

Programa del Postgrau en Negocis amb Institucions Multilaterals:

Postgrau Licitacions

Informació EENI Sol·licitud d'informació del Postgrau

Les oportunitats de negoci amb les organitzacions internacionals, suposen prop de 60 mil milions de dòlars anuals.

1- Introducció a les licitacions internacionals

2- Preparació Prèvia per presentar-se a una licitació internacional

3- Gestió del Cicle de Projectes de Desenvolupament dels organismes Internacionals

4- Preparació de Prequalificacions i Propostes per les licitacions internacionals

5- Administració del Projecte i Redacció d'Informes

6- Fonaments de la direcció de Projectes Internacionals

Duració: 6 mesos.

Materials d'estudi del Postgrau en Negocis amb Institucions Multilaterals en Ensenyament superior online en Espanyol Licitaciones o Formació superior (Anglès) Master Foreign Trade Formació superior a distància en francès Appels d’offres

El principal objectiu és adquirir un coneixement pràctic sobre les oportunitats i convocatòries de serveis, obres i productes per als organismes europeus i internacionals, aconseguint que els professionals coneguin i gestionin correctament totes les àrees dels projectes internacionals de subministrament de productes i de serveis a través de les licitacions internacionals.

 1. Adquirir un coneixement pràctic sobre les oportunitats i convocatòries de serveis, obres i béns de projectes finançats pels organismes europeus i internacionals que financen l'ajuda al desenvolupament.
 2. Identificar i usar l'enfocament lògic i elaborar un Marc Lògic com a eines de planificació i seguiment dels projectes dels organismes internacionals.
 3. Preparar prequalificacions i expressions d'interès per a les oportunitats a licitar i les propostes guanyadores.
 4. Adquirir els conceptes i eines essencials de la disciplina de gestió de projectes ("Project management") tal com s'apliquen a aquest tipus de projectes, per donar suport a o liderar l'execució de projectes adjudicats de les corresponents licitacions.

Professors del Postgrau en Negocis amb Institucions Multilaterals:
Aparicio Vilma Julio Fuster

Existeixen grans oportunitats de negoci per a les empreses catalanes en les organitzacions internacionals (Nacions Unides, la Unió Europea, el Banc Mundial (BM), el Banc Africà de Desenvolupament, el Banc Asiàtic de Desenvolupament, el Banc Europeu per a la Reconstrucció i el Desenvolupament...), no obstant això, aconseguir un bon projecte a través de licitacions internacionals, i saber després gestionar-ho, no és tasca fàcil.

Per a això cal adquirir una sèrie de coneixements fonamentals: funcionament i dinàmica de les organitzacions internacionals, els seus programes i fons, registrar-se en les seves bases de dades, identificar oportunitats, negociar consorcis, prequalificar i entrar en llistes curtes ("short lists"), preparar propostes, identificar els experts adequats, negociar els contractes, supervisar i controlar l'execució, gestionar equips multidisciplinaris, etc. Tots aquests coneixements es reuneixen en aquest postgrau a distància.

Dates d'inici: Cada alumne pot iniciar-ho quan ho desitgi (matriculació contínua).

El diploma és emès conjuntament per l'EENI i TenStep Corporate Solutions.

Titulació:

 1. Els alumnes amb títol universitari obtindran el diploma de "Postgrau en Negocis amb Institucions Multilaterals"
 2. Els alumnes sense títol universitari obtindran el "Diplomat en comerç exterior i negocis amb Institucions Multilaterals"

Aliança estratègica TenStep Corporate Solutions - EENI (Global Business School)

TenStep és una consultora internacional especialitzada en gestió de projectes fundada l'any 2000 a Geòrgia (Estats Units). Actualment està present en més de 55 països i a Espanya des del 2005.

Corporate Solutions Societat Anònima va ser fundada el 1999 pel senyor Julio Fuster, un dels consultors més reconeguts mundialment en la gestió de projectes internacionals.

Adreçat a:

Professionals d'empreses industrials, enginyeries, arquitectes, advocats, consultors individuals i empreses de consultoria internacionals (especialitzades al mig ambient, RRHH, les finances etc.) Organitzacions No Governamentals, agències de desenvolupament; administracions públiques, centres tecnològics i tots aquells professionals i empreses dedicats a la cerca de finançament Internacional o amb interès a cercar les oportunitats de negoci que ofereixen les organitzacions internacionals a través de licitacions, i la preparació i gestió de projectes de consultoria, assistència tècnica i serveis, així com en els esquemes i instruments de finançament internacional de projectes i el reforçament o desenvolupament institucional.

Normalment és formaran:
- Caps de propostes i ofertes comercials, de projectes i membres de l'equip de projectes.
- Directors de programes i coordinadors de projectes o relacions internacionals.
- Departaments comercials, d'exportació i desenvolupament internacional.

Al final del postgrau el participant serà capaç de:

 1. Identificar Projectes finançats pels organismes Multilaterals, Bilaterals i ens públics que llancen concursos internacionals.
 2. Conèixer les principals institucions internacionals de desenvolupament i els projectes d'assistència tècnica i subministraments de béns.
 3. Dur a terme els procediments de Prequalificació per a projectes d'ajuda directa i indirecta de totes les organitzacions internacionals i d'ens públics a escala internacional.
 4. Preparar i realitzar prequalificacions per a licitacions i subministraments de béns per a projectes Internacionals.
 5. Elaborar referències i Curriculum Vitae (CVs).
 6. Documentar i presentar expressions d'interès i consorcis.
 7. Establir Llistes Curtes (short list).
 8. Preparar i dur a terme propostes tècniques per a licitacions i "calls for proposals".
 9. Identificar i elaborar un Marc Lògic.
 10. Assignar recursos i realitzar "procurement pla", assignació de personal, "backstopping", etc.
 11. Comprendre i utilitzar els conceptes i mètodes de gestió de projectes més reconeguts, tal com el PMBOK del PMI, metodologia de gestió de projectes d'IPMA, de la Unió Europea (UE), del Banc Mundial (BM), de Nacions Unides (NU), etc.
 12. Definir indicadors de compliments: d'impacte, output, bons i dolents, quantitatius i qualitatius etc.
 13. Analitzar hipòtesis i riscos de projectes.
 14. Conèixer les tècniques d'avaluació i seguiment de projectes.

EENI (Escola de Negocis)
EENI Alumnos

Comercio Exterior - Màrqueting Internacional - Màster en Relacions internacionals

Exemples del Postgrau en Licitacions internacionals
Licitacions internacionals

Preparació licitació

Cicle de Projectes

Preparació prequalificacions

Administració Projecte

direcció de Projectes

Tweter.png Tweet 
Enviar a un amic:

/ Contactar Whatsapp / / Print
Info EENI Tornar

(c) EENI- Escola de Negocis (1995-2019) No fem servir cookies