Postgrau a distància licitacions internacionals

Tornar al Postgrau en Negocis amb Institucions Multilaterals

Adreçat a:

Empreses industrials
Les empreses industrials de diferents sectors tenen importants oportunitats de negoci, per exemple amb el sistema de les Nacions Unides que inclou una sèrie d'organismes, programes i agències que precisa tota mena de materials i serveis. Amb més de 40 agències especialitzades, programes, el Fons i oficines de la seva Secretaria, representa un mercat global d'aproximadament 4.800 milions de dòlars per any de tota mena de productes i de serveis, constituint un dels mercats més importants i diverses del món donat el gran volum de compres que realitza.

Aquesta oportunitat de negoci té un gran valor estratègic, per a les empreses ja que serveix d'excel·lent trampolí per introduir béns i serveis en altres països, posicionant als proveïdors com a líders en aquests mercats amb importants oportunitats de creixement. D'altra banda, atorga a les empreses un prestigiós marc de referència que és tradueix en un augment de confiança en el producte i nom d'empresa a l'hora d'introduir-se en nous mercats:
- Una empresa d'enginyeria i la construcció podria participar en el disseny, supervisió i la construcció d'una o diverses plantes de producció d'aliments en un país de l'Europa Central finançat per EuropeAid.
- Una empresa de subministrament d'equips mèdics per a hospitals, podria participar en un projecte de creació d'un hospital en Tambacounda (Senegal) finançat pel Banc Africà de Desenvolupament.
- Una empresa de semàfors podria participar en un projecte del Banc Asiàtic de Desenvolupament per a Assistència d'emergència a la reconstrucció després del sisme submarí de l'Àsia.

Empreses de serveis
Les empreses de serveis d'alt valor agregat (enginyeries, consultories etc.) tenen un ampli ventall de possibilitats de participació en projectes d'assistència tècnica, els serveis i obres finançats pels organismes internacionals. Exemples:
- Una consultora, podria participar en un projecte finançat pel Banc Interamericà de Desenvolupament per a la construcció i supervisió d'un parc industrial o tecnològic a Managua (Nicaragua) per fomentar la innovació i tecnologia.
- Un bufet/firma d'advocats podria participar en un projecte de desenvolupament de les institucions i legislació per a la millora de l'entorn de negocis d'un país centreamericà finançat pel Banc Interamericà de Desenvolupament.
- Una enginyeria, podria ser una de les parts d'un consorci internacional format per participar en un projecte finançat pel Banc Africà de Desenvolupament per participar en la construcció d'una central de cicle combinat en Kano (Nigèria).
- Una petita empresa d'enginyeria i consultoria en el sector de proveïment d'aigües a poblacions i l'agricultura participa i guanya una licitació per a aprofitament de la conca d'un riu a l'Hondures.

Associacions empresarials, cambres de comerç exterior...
Tant les Cambres de comerç com les associacions empresarials poden participar en projectes de cooperació tècnica, transferir tecnologia o coneixement, promoure i subvencionar activitats i programes per fomentar el coneixement d'aquesta via d'internacionalització entre els seus associats, promoure col·laboracions entre empreses etc. Exemples:
- Una Cambra de Comerç participa en una licitació de desenvolupament empresarial en un país sud-americà en consorci amb empreses consultores i de formació.
- Una associació d'exportadors, organitza un consorci d'empreses del sector de l'enginyeria amb l'objectiu principal de participar en les licitacions internacionals. L'associació és la gestora del consorci i dels projectes que és puguin desenvolupar.

Gestors d'Institucions públiques
Moltes institucions públiques (agències de desenvolupament o promoció, les empreses públiques, etc.) acudeixen normalment a aquesta mena de finançament per desenvolupar projectes. Participen en projectes d'assistència tècnica prestant personal expert i el seu saber fer; promocionant l'obertura i desenvolupament de nous mercats internacionals entre les empreses del seu àmbit geogràfic, formant a les empreses i subvencionant la formació i contractació de personal especialitzat Exemples:
- Una agència pública de promoció de les exportacions, participa en un projecte finançat pel Banc Interamericà de Desenvolupament per a la creació d'una agència pública de promoció de les exportacions al Perú, transferint el seu "saber fer".
- Una Agència de desenvolupament presta un expert de les TICS participant en l'elaboració del diagnòstic integral, en l'anàlisi de les bretxes tecnològiques i avaluació de l'impacte, elaboració del document base de política pública de foment al desenvolupament dels CDTs i CRPs per treballar en un projecte de la Corporació andina de Foment per desenvolupar un estudi d'avaluació de l'impacte dels centres de Desenvolupament Tecnològic (CDTs) i dels centres Regionals de Productivitat de Colòmbia, en la innovació, el desenvolupament tecnològic i en les institucions del Sistema Nacional d'Innovació colombià.

Les organitzacions no Governamentals
La gestió d'una Organització no Governamental és cada vegada més professionalitzada i cal que els seus gestors coneguin les tècniques de licitació, gestió, el finançament, d'aquest tipus de projectes internacionals. No importa que les organitzacions no Governamentals present els seus projectes a entitats locals (Ajuntaments...) o a grans institucions multilaterals, ja que els processos i les tècniques, solen ser similars. Una presentació sistemàtica del projecte, ajudarà a l'obtenció de finançament per als projectes presentats. Exemples:
- Una ONG participa en l'execució d'un projecte de microcrèdits en un país centreamericà en consorci amb consultors i universitats per a la formació dels empresaris.
- Una altra ONG participa en consorci amb una empresa de control de qualitat/medi ambient en un projecte de sostenibilitat a l'Àsia.

Universitats, Escoles de negocis...
La Universitats i Escoles de negocis poden participar en licitacions internacionals per gestionar programes d'educació superior en països en desenvolupament i transició: Exemples:
- Una escola de negocis participa en un projecte de Capacitació en comerç exterior a l'Equador, per millorar la competitivitat de les empreses, facilitant la seva reconversió, sostenibilitat i creixement.
- Una universitat espanyola participa en un projecte d'Assistència tècnica per a l'obertura de centres de formació de desocupats d'empreses mineres a Xile.
- Una escola de negocis participa en un programa de creació d'un MBA a Uzbekistan amb altres escoles europees.

Recent llicenciats
Els recent llicenciats (en qualsevol disciplina, enginyeries, econòmiques, dret, ciències, lletres, traducció i interpretació, etc.) tenen una important oportunitat d'especialitzar-se en les licitacions i gestió de projectes i subministraments finançats pels organismes internacionals, un sector on hi ha molt pocs experts i que les empreses i les institucions demanden amb major interès cada dia.

AQUEST POSTGRAU ÉS L'ÚNIC QUE EXISTEIX A ESPANYA, I UN DELS POCS DEL MÓN, QUE DÓNA UNA FORMACIÓ EN PROFUNDITAT D'AQUESTES LICITACIONS INTERNACIONALS I ATORGA UN CERTIFICAT RECONEGUT I AVALAT PER LA MAJORIA DE COMUNITATS AUTÒNOMES QUE DESITGEN FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ DE LES EMPRESES i les institucions EN AQUESTES CONVOCATÒRIES DELS ORGANISMES INTERNACIONALS.

Ensenyament superior online en Espanyol Licitaciones o Formació superior (Anglès) Tenders Formació superior a distància en francès Appels d’offres

Tweter.png Tweet 
Enviar a un amic:

/ Contactar Whatsapp / / Print
Info EENI Tornar

(c) EENI- Escola de Negocis (1995-2018)