Escola de Negocis EENI Business School Catalunya

Duanes i el comerç internacional


Compartir por Twitter

Programa de l'assignatura - Duanes Importació Exportació. Aranzels Importació

 1. Les duanes en el comerç exterior.
 2. Operacions d'importació i exportació.
 3. Classificació dels mercaderies.
 4. TARIC (Aranzel integrat dels Comunitats Europees).
 5. Despatx de duana. Examen de productes.
 6. Règim duaner.
 7. Declaració sumaria.
 8. Despatx a lliure pràctica.
 9. Procediments d'importació.
 10. L'IVA dels productes importats.
 11. Document Únic Administratiu (DUA).
 12. Origen dels mercaderies (Legislació duanera de la UE).
 13. Valoració en duana. Valoració en la UE.
 14. Règims duaners.
 15. Agent de duana.
 16. Cas d'Estudi: Market Access Database.
 17. Les duanes i l'OMC

Objectius:

 1. Entendre el paper i el funcionament dels duanes
 2. Comprendre els diferents règims comercials i mètodes de classificació dels mercaderies.
 3. Conèixer el procés d’importació d’una mercaderia a la UE així com els règims duaners existents.

Duanes:
Duanes Comerç Exterior

Idiomes: Ensenyament superior online en Espanyol (Cursos, Màsters) Comerç Exterior Aduanas Formació superior (Cursos, Màsters) Comerç Exterior (Anglès) Customs Formació superior a distància en francès Douanes

Aquesta assignatura forma part dels següents programes online de l'EENI Global Business School

 1. Màsters: Negocis Internacionals, Comerç Exterior, Transport Internacional
 2. Doctorat: Comerç Mundial, Logística Internacional
 3. Programa Superior d'Especialització en Comerç Exterior
 4. Curs de tècniques exportació

Les duanes i el comerç exterior:

En aquesta unitat estudiarem el funcionament dels duanes, els règims comercials, els aranzels, etc. El Comerç exterior es regeix pel principi de llibertat comercial i només per a algunes mercaderies s’aplica una vigilància estadística prèvia.

Per determinar el règim comercial aplicable a cada producte cal conèixer la seva partida aranzelària i el seu país de destí.

Classificar aranzelàriament una mercaderia és assignar-li un dels codis de la nomenclatura utilitzada aplicant unes regles precises.

L'aranzel de Duanes està integrat per la nomenclatura aranzelària (compost per capítols, partides i subpartides) i la tarifa aranzelària (el gravamen assignat a cadascuna dels partides i subpartides).

Declaració importació

Basant-se en la Nomenclatura Combinada i en l’aranzel, la Comissió de la Comunitat Europea ha establert un Aranzel Integrat dels Comunitats Europees (TARIC) que inclou, a més de la codificació de la nomenclatura combinada, subdivisions complementàries denominades subpartides TARIC, necessàries per a la designació d’aquelles mercaderies que siguin objecte de mesures específiques.

També estudiarem el procés d’importació d’una mercaderia a la UE. Veurem el despatx a la lliure pràctica, el despatx al consum, així com tot el procés des que arriba la mercaderia al port fins que està preparada per ser comercialitzada. També estudiarem els principals règims duaners.

Duanes del Brasil

Duanes Xina


(c) EENI Global Business School (Escola de Negocis, 1995-2023)

No fem servir cookies
Tornar a l'inici de la pàgina