EENI Home EENI- Escola Superior de Comerç Exterior

EENI-Escola de Negocis

Departament d'exportació

Programa de l'assignatura - Departaments d'Exportació

 1. El departament d’exportació / internacionalització.
 2. L'Organització d’un departament d’exportació.
 3. Funcions d’un departament d’exportació.
 4. Director d’exportació.
 5. Country Area mànager.
 6. Secretària internacional
 7. Casos d'estudi:
    - AUSA.
    - Grup GESFOR.
 8. Director de negocis Internacionals i l'ètica global

Objectiu

 1. Entendre el funcionament i l’organització d’un departament de comerç exterior.
 2. Saber dimensionar el departament d’exportació necessari.
 3. Definir els perfils necessaris.

Exemple de l'assignatura - Departament d'exportació:

Departament d'exportació

Màster Professional en Comerç exterior - Màster en Negocis Internacionals (MIB) - Postgrau en Comerç exterior - Curs Internacionalització

Materials d'estudi en Espanyol Departamento Exportación Anglès Export Department Francès Département

Descripció de l'assignatura - Departament d'exportació:

Tota empresa que vulgui consolidar la seva activitat exportadora o d’internacionalització, ha de crear el seu propi departament de comerç exterior, perquè pugui ocupar-se de les diferents tasques que permetin a l'empresa una presència continuada en els diferents mercats internacionals.

Atès que l’exportació no és res més que el resultat d’una estratègia d’internacionalització, direm, que el departament d’exportació, és un instrument que porta a terme totes les tasques inherents al màrqueting internacional.

Un departament d’exportació és una estructura humana amb uns objectius molt concrets: dur a terme totes les tasques que generin operacions a l’exterior.

Com a responsable global està el Director d'Exportació (o Gerent d’exportació), assistit per un Adjunt al director d’exportació (o Sub-gerent d’exportació).

A partir d’aquí existeix tota una estructura, sigui de tipus administratiu o de tipus operatiu, que recolza en tot el necessari al departament d’exportació.

Al capdavant del departament de comerç exterior deurà anomenar-se un Export Mànager, Director de comerç internacional, Responsable de comerç internacional o amb la denominació que considerem més adient. El director d'exportació representa una figura molt important en l’estructura de l’empresa, ja que l’exportació demostrarà en un breu termini que és un element bàsic i indispensable per al bon funcionament d'aquesta.

Cada empresa haurà de definir en quin moment aquesta figura és convenient, però deurà portar-la a terme quan vegi que comencen a crear-se "culs de sac" (és a dir retards i/o errors) en l’activitat del comerç exterior a mesura que s’incrementen les comandes. En aquest moment serà convenient definir quines són les obligacions del Responsable de comerç exterior.

Moltes multinacionals occidentals estan contractant a directors jainistes o sikhs:

Director Ètica

(c) EENI- Escola Superior de Comerç Exterior (1995-2018)