Escola de Negocis EENI Business School Catalunya

EENI membre Comissió Educació distancia Nacions Unides

La INTERNATIONAL COMMISSION ON DISTANCE EDUCATION (ICODE) - Comissió Educació distancia Nacions Unides- era una organització no lucrativa creada a Ginebra (Suïssa) el 1997 amb l’objectiu de promoure i millorar l’educació a distància. Des del 2003, disposava de l’estatut consultiu, categoria especial, del Consell Econòmic i Social de NACIONS UNIDES

Al 2013 aquesta comissió va donar per finalitzada la seva missió.

L’organització controla la qualitat dels cursos d’aquelles institucions que els sotmeten voluntàriament a verificació. Està dirigida a totes les institucions acadèmiques que desenvolupen educació superior a distància en qualsevol dels seves modalitats i nivells, així com els alumnes que s’interessen per aquesta nova forma d’educació.

Entre els objectius principals de l’organització destaca la promoció de l’educació als països en vies de desenvolupament i la recerca de beques per als alumnes dels països no desenvolupats que puguin demostrar nivells de renda baixos. Cada institució membre de la Comissió Educació distancia Nacions Unides o sotmesa a auditoria de qualitat està obligada a oferir dos beques a l'any per cada curs auditat, dirigides a estudiants de país en desenvolupament.

La Comissió Educació distancia Nacions Unides s’estableix des de cinc grans centres regionals distribuïts en els cinc continents i està representada en totes les seus de Nacions Unides a través de delegats que traslladen al Consell Econòmic i Social dels Nacions Unides les inquietuds del sector i transmeten els programes dirigits a la millora de l’educació i a la reducció de la bretxa tecnològica amb els països més desafavorits.

Comissió Educació distancia NU

EENI Global Business School (Escola de Negocis)

(c) EENI Global Business School (Escola de Negocis, 1995-2021)
No fem servir cookies
Tornar a l'inici de la pàgina