Escola de Negocis EENI Business School Catalunya

MERCOSUR Comunitat Andina Comerç Exterior bénsCompartir por Twitter

Programa de l'assignatura

Acord de Complementació Econòmica Bolívia Colòmbia Equador Perú-MERCOSUR (Brasil Argentina)

  1. Comerç de béns entre la Comunitat Andina i el MERCOSUR
  2. El Comerç exterior dels països de la Comunitat Andina amb el Brasil, l'Argentina, l'Uruguai i el Paraguai (Amèrica del Sud)
  3. Comerç Comunitat Andina-Xile
  4. L'Acord de Complementació Econòmica. N° 59 MERCOSUR-Colòmbia-Equador. N° 58 MERCOSUR-Perú. N° 36 MERCOSUR-Bolívia

Aquesta assignatura forma part dels següents programes en línia de l'EENI Global Business School

  1. Màsters: Negocis Internacionals, Comerç Exterior, Transport Internacional
  2. Doctorat: Comerç Mundial, Logística Internacional

Espanyol (Cursos, Màsters) Comerç Exterior MERCOSUR-Comunidad Andina Educació superior (Cursos, Màsters) online en portuguès MERCOSUL CAN Formació superior online en francès Communaute Andine Formació superior Comerç Exterior (Anglès) Andean Community.

Comunitat Andina-MERCOSUR Acord de Complementació Econòmica:

L'any 2008, el comerç exterior entre la Comunitat Andina (Bolívia, Colòmbia, l'Equador i el Perú-Països andins) i el MERCOSUR va aconseguir els 16.430 milions de dòlars, que representa un augment del 27 per cent respecte al comerç de l'any anterior (12 923 milions de dòlars)

El comerç internacional presenta un comportament creixent, passant de registrar 2 565 milions de dòlars l'any 1999, a 16 430 milions de dòlars, amb una taxa acumulada mitjana anual de 23 per cent durant els últims deu anys.

Les importacions de la Comunitat Andina, provinents del MERCOSUR, van aconseguir els 10 844 milions de dòlars, xifra superior en 21 per cent respecte a les registrades l'any 2007.

El regrés de Xile a la Comunitat Andina en qualitat d'Estat membre associat, el 20 de setembre del 2006, ha estat un dels esdeveniments de major transcendència pel procés d'integració.

El comerç bilateral entre la Comunitat Andina i Xile va aconseguir els 7 134 milions de dòlars, que representa un augment del 43 per cent respecte al comerç de l'any anterior (5 003 milions de dòlars)

El comerç entre la Comunitat Andina i l'Argentina va aconseguir els 4 594 milions de dòlars, que representa un augment del 28 per cent respecte al comerç de l'any anterior (3 600 milions de dòlars).

El comerç internacional entre la Comunitat Andina i el Brasil va aconseguir els 11 263 milions de dòlars, que representa un augment del 27 per cent respecte al comerç de l'any anterior (8 906 milions de dòlars)

El comerç entre la Comunitat Andina i l'Uruguai va aconseguir els 256 milions de dòlars, que representa un augment del 45 per cent respecte al comerç de l'any anterior (176 milions de dòlars)

El comerç entre la Comunitat Andina i Paraguai va aconseguir els 318 milions de dòlars, que representa un augment del 32 per cent respecte al comerç de l'any anterior (240 milions de dòlars)

El comerç entre la Comunitat Andina i Xile va aconseguir els 7 134 milions de dòlars, que representa un augment del 43 per cent respecte al comerç de l'any anterior (5 003 milions de dòlars)

Els acords de Complementació Econòmica.

- L'Acord de Complementació Econòmica N° 36 celebrat entre els governs dels Estats parts del MERCOSUR i el govern de la República de Bolívia

- L'Acord de Complementació Econòmica N° 58 subscrit entre els governs de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguai i de la República Oriental de l'Uruguai, els Estats parts del MERCOSUR i el govern de la República del Perú.

- L'Acord de Complementació Econòmica N° 59, subscrit entre els governs de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguai i de la República Oriental de l'Uruguai, els Estats parts del MERCOSUR i els governs de la República de Colòmbia, de la República de l'Equador i de la República Bolivariana de Veneçuela, els països membres de la Comunitat Andina.
(c) EENI Global Business School (Escola de Negocis, 1995-2024)

No fem servir cookies
Tornar a l'inici de la pàgina