Escola de Negocis EENI Business School Catalunya

Comunitat Econòmica dels Estats de l'Àfrica Occidental CEDEAOCompartir por Twitter

Programa de l'assignatura

Institut Monetari de l'Àfrica Occidental: Nigèria, Senegal, Mali, Burkina. Franc CFA

 1. Introducció a la Comunitat Econòmica dels Estats de l'Àfrica Occidental (CEDEAO / ECOWAS)
 2. Institucions de la Comunitat Econòmica dels Estats de l'Àfrica Occidental (CEDEAO)
     - Comissió de la CEDEAO.
     - Parlament de la CEDEAO
     - Tribunal de Justícia comunitari
 3. Zona de lliure comerç i la Unió Duanera de la Comunitat Econòmica dels Estats de l'Àfrica Occidental (CEDEAO)
     - Aranzel extern comú (AEC) de la CEDEAO
     - Pla de liberalització del comerç de la CEDEAO (ETLS)
     - Protocol relatiu a la definició del Concepte de productes originaris dels estats membres de la Comunitat Econòmica dels Estats de l'Àfrica Occidental
     - Protocol sobre Lliure circulació de persones, Dret de residència i establiment
     - Protocol per la reexportació dintre de la Comunitat Econòmica dels Estats de l'Àfrica Occidental sobre les mercaderies importades de tercers països
 4. Context socioeconòmic de la regió de l'Àfrica Occidental
 5. Desafiaments a què s'enfronta la regió de l'Àfrica Occidental.
 6. La Política industrial comú de l'Àfrica Occidental (WACIP)
 7. Programa Regional d'inversió Agrícola (ECOWAP)
 8. El Projecte de Facilitació del transport
     - Convenció sobre el transport per carretera de mercaderies entre els Estats de la CEDEAO
 9. Programa de desenvolupament EPA
 10. El Sistema de Gestió d'oportunitats comercials de la Comunitat Econòmica dels Estats de l'Àfrica Occidental (CEDEAO)
 11. Institut Monetari de l'Àfrica Occidental (IMAO) - CEDEAO / UEMOA
 12. ECOBANK
 13. El Banc de desenvolupament de l'Àfrica Occidental (WADB / BOAD)
 14. Cauris Gestió (gestor de fons privats)
 15. Fons de garanties privades a l'Àfrica Occidental (GARI) - UEMOA / ECOWAS
 16. Societat per la Gestió d'Actius de l'Àfrica Occidental (Soaga)
 17. El Banc d'inversió i desenvolupament de la CEDEAO (EBID)
 18. L'Acord comercial amb Mauritània
 19. Cas d'estudi:
     - ASKY.
     - Empresa ABREC (Biocombustibles i Energies Renovables a l'Àfrica)
     - Power Pool de l'Àfrica Occidental (WAPP)
 20. Grup d'Acció Intergovernamental contra el Rentat d'Actius i finançament del Terrorisme a l'Àfrica Occidental (GIABA)

La Zona de lliure comerç i la Unió Duanera de la CEDEAO
Zona Lliure Comerç CEDEAO

Confiem a l'Àfrica, EENI (Escola de Negocis)

L'assignatura "La Comunitat Econòmica dels Estats de l'Àfrica Occidental" forma part dels següents programes en línia de l'EENI Global Business School

 1. Màsters: Comerç Exterior, Negocis Internacionals
 2. Màster en Negocis a l'Àfrica
 3. Doctorat negocis África

La Comunitat Econòmica dels Estats de l'Àfrica Occidental (CEDEAO):
Comunitat Econòmica dels Estats de l'Àfrica Occidental (CEDEAO)

Espanyol (Cursos, Màsters) Comerç Exterior Comunidad Económica d'Estados del África Occidental CEDEAO o Formació superior Comerç Exterior (Anglès) Economic Community of West African States ECOWAS Formació superior online en francès Communauté Économique des États Afrique de l’Ouest CEDEAO Educació superior (Cursos, Màsters) online en portuguès Comunidade Económica Estados África Ocidental CEDEAO.

Comunitat Econòmica dels Estats de l'Àfrica Occidental (CEDEAO)

La Comunitat Econòmica dels Estats de l'Àfrica Occidental és un bloc comercial regional creat el 1975, format per tretze països: Benín, Burkina Faso, Cap Verd, la Costa d'Ivori, Gàmbia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Libèria, Mali, Níger, Nigèria, el Senegal, Sierra Leone i Togo.

Mauritània es va retirar el 2001

Tots els països tenen una moneda comuna: el Franc CFA.

Abdoul Karim Ouandaogo (Aumne EENI)
Ouandaogo Karim (alumne del Màster EENI) guanyador del Premi regional UEOMA

L'islam i el cristianisme a l'Àfrica Occidental
Islam CEDEAO

La missió de la Comunitat Econòmica dels Estats de l'Àfrica Occidental és potenciar la integració econòmica en tots els àmbits de l'activitat econòmica: el Comerç exterior, la indústria, el transport, les telecomunicacions, l'energia, l'agricultura, els recursos naturals, la inversió estrangera directa, els assumptes monetaris i financeres, els assumptes socials i culturals..."

L'establiment del Mercat Comú de la CEDEAO es basa en tres principis:

 1. La liberalització del comerç per la supressió, entre els estats membres, dels Drets de Duana aplicats a les importacions i les exportacions, i l'abolició dels estats membres, dels barreres no aranzelàries a fi d'establir una zona de lliure comerç a nivell comunitari;
 2. L'adopció d'un aranzel extern comú i una política comercial comú enfront de tercers països;
 3. La supressió, entre els estats membres, dels obstacles a la Lliure circulació de persones, mercaderies, serveis i capitals i al Dret de residència i establiment

Institut Monetari de l'Àfrica Occidental
Institut Monetari de l'Àfrica Occidental

Les institucions de la Comunitat Econòmica dels Estats de l'Àfrica Occidental són:

- La Comissió de la Comunitat Econòmica dels Estats de l'Àfrica Occidental
- El Parlament de la Comunitat
- El Tribunal de Justícia de la Comunitat
- El Banc de comerç, Inversió i desenvolupament de la Comunitat Econòmica dels Estats de l'Àfrica Occidental

La Comissió de la Comunitat Econòmica dels Estats de l'Àfrica Occidental i el Banc de la CEDEAO per la inversió estrangera directa i el desenvolupament, són les dues principals institucions destinades a aplicar les polítiques, desenvolupar Programes i dur a terme projectes de desenvolupament als estats membres.

Els estats membres de la Comunitat Econòmica dels Estats de l'Àfrica Occidental ocupen una superfície de 1,5 milions de quilòmetres quadrats, que representa el 17% de la superfície total de l'Àfrica. Els països més extensos són Níger (24,8%) i Mali (24,3%), mentre que el país més petit és Cap Verd (0,1%).

La població de l'Àfrica Occidental, que creix a una Taxa anual de 2,67% s'estima en 261,13 milions. Nigèria és el país més poblat de la regió Comunitat Econòmica dels Estats de l'Àfrica Occidental amb una població de 134,38 milions (51,5% de la població total de la regió).

És seguit per Ghana, que té una població estimada de 22,56 milions, el que representa 8,6% de la població total de la regió.

Cap Verd és el país amb la menor població estimada en 520.000 o el 0,2% del total de la regió.

La població de l'Àfrica occidental, que creix a una taxa anual de 2,67% s'estima en 261,13 milions. Nigèria és el país més poblat de la regió Comunitat Econòmica dels Estats de l'Àfrica Occidental amb una població de 140 milions (51,5% de la població total de la regió). És seguit per Ghana, que té una població estimada de 22,56 milions, el que representa 8,6% de la població total de la regió. Cap Verd és el país amb la menor població estimada en 520.000 o el 0,2% del total de la regió.

La regió de l'Àfrica Occidental és la comunitat econòmica regional Africana més poblada.

Un subgrup econòmic conegut com la Unió Econòmica i Monetària de l'Àfrica Occidental coexisteix dins de la comunitat. Aquest subgrup, que comprèn vuit països és una unió duanera i monetària amb una moneda comuna, el franc CFA. Els països són: Benín, Burkina Faso, la Costa d'Ivori, Guinea Bissau, Mali, Níger, el Senegal i Togo.

Els set països restants de la Comunitat Econòmica dels Estats de l'Àfrica Occidental tenen cadascun les seves pròpies monedes nacionals. Aquest grup representa el 75% del PIB de la regió i el 70% de la seva població.

Zona Monetària de l'Àfrica Occidental (ZMAO).

- l'Islam i Cristianisme a la regió de l'Àfrica Occidental

UEMOA ZMAO CEDEAO

Els corredors transafricans:

 1. La Carretera Transaheliana
 2. El Corredor Dakar-Lagos
 3. El Corredor Trípoli-Windhoek

El Banc de desenvolupament de l'Àfrica Occidental
Banc de desenvolupament de l'Àfrica Occidental

Corredor Transafricà Dakar-Lagos(c) EENI Global Business School (Escola de Negocis, 1995-2024)

No fem servir cookies
Tornar a l'inici de la pàgina