Escola de Negocis EENI Business School Catalunya

EENI Compromís amb la societat. Responsabilitat SocialCompartir por Twitter

Beques d'estudi per al Màster en Comerç Exterior. Ètica global, religions i negocis. Lluita corrupció

Compromís EENI Global Business School amb la societat. Política de responsabilitat social corporativa

A l'EENI sempre hem sentit que estem en deute amb el món. Una escola de negocis amb gairebé vint anys d'història ha d'estar agraïda amb tots els alumnes de més de cent països que han confiat en nosaltres. Aquest sentiment de retornar a la societat parteix del que ella ens ha donat és el "leit motiv" de la nostra política de responsabilitat social corporativa, del nostre compromís amb la humanitat.

Articulem aquesta visió en tres àrees ben diferenciades:

Compromís EENI

1- Beques d'estudi per al Màster en comerç exterior

Educació superior per a tots

Algunes alumnes EENI
Alumnes Máster Comerç Exterior EENI

2- Programa EENI: "Lluita contra la corrupció en els negocis internacionals"
Volem ajudar a aconseguir eradicar la xacra de la corrupció en tota la cadena del Comerç exterior. El Banc Mundial ha estimat que si fóssim capaços d'eradicar la corrupció, la mortalitat infantil al món baixaria en un 75%. Per què permetem que la corrupció existeixi?

Negocis internacionals sense corrupció

3- Projecte "Ètica global, Religions i Negocis Internacionals" - Cap a l'empresa Ahimsa.
La visió d'aquest projecte es basa a trobar un model de l'ètica global basat en les religions com a fonts de saviesa, és a dir, identificar aquells valors comuns acceptats per gran part de la humanitat. Aquest model de l'ètica global té una repercussió important en els negocis internacionals. La proposta de model de l'ètica global que plantegem es basa en dos principis:

  1. Harmonia de les religions (al que hem anomenat Principi Sri Ramakrishna )

Harmonia entre les religions i negocis (Sri Ramakrishna, Hinduisme) Negocis Ahimsa (no violencia)

  1. Ahimsa (no-violència)

Exemple del projecte "Ètica Global, Religions i negocis": com un líder espiritual hinduista (Gandhi) inspira a un home de negocis musulmà (Doctor. Hamied).
Hinduisme Islam

També hem desenvolupat el projecte Àfrica EXPORTA

És important assenyalar que totes aquestes accions és financen única i exclusivament amb els nostres propis recursos, mai hem rebut cap tipus de subvenció o ajut públic.

Vull agrair a totes les persones que treballen a l'EENI per donar suport a totes aquestes iniciatives, ja que sense ells no seria possible.

Crec sincerament que el fet de retornar a la societat parteix del que ens ha donat, ens permet dia a dia ser millors i dirigir-nos a poc a poc al que he anomenat la visió Ahimsa de la no-violència de l'EENI.

Cordialment
Pere Nonell, President EENI Pere Nonell - Fundador i director de l'EENI Global Business School

Espanyol (Cursos, Màsters) Comerç Exterior Compromiso EENI Formació superior Comerç Exterior (Anglès) EENI Global Business School Formació superior online en francès EENI(c) EENI Global Business School (Escola de Negocis, 1995-2024)

No fem servir cookies
Tornar a l'inici de la pàgina