Escola de Negocis EENI Business School Catalunya

Inversió estrangera directa (IED) ImplantacióCompartir por Twitter

Programa de l'assignatura

Conèixer els conceptes bàsics de la inversió estrangera directa i la seva situació global

1- Introducció a la inversió estrangera directa.

  1. Introducció a la inversió estrangera directa
  2. Situació global de la inversió estrangera directa
  3. L'Organització Mundial del Comerç i la inversió estrangera directa
  4. L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic i la inversió estrangera directa
  5. La política de la UE sobre Inversió estrangera directa (IED)
  6. L'Agència Multilateral de Garantia d'inversions
  7. Apèndixs: Índex de Llibertat Econòmica. Atles de la inversió estrangera directa (IED)

2- UNCTAD i la inversió estrangera directa

3- Inversions a l'estranger

Exemples de l'assignatura -  Inversió estrangera directa:
Inversió estrangera directa IED

Espanyol (Cursos, Màsters) Comerç Exterior Inversión extranjera directa (IED) Formació superior Comerç Exterior (Anglès) Foreign Direct Investment (FDI) Formació superior online en francès Investissement direct à l'étranger (IDE)

Aquesta assignatura forma part dels següents programes en línia de l'EENI Global Business School

  1. Màster Professional en Comerç, Màrqueting i Internacionalització
  2. Màster en Negocis Internacionals
  3. Curs Internacionalització

inversió estrangera directa (IED)

El principal objectiu d'aquesta unitat és conèixer els conceptes de la inversió estrangera directa i la seva situació global.

La inversió estrangera directa reflecteix l'objectiu d'obtenir un interès a llarg termini per part d'una entitat resident en una economia (inversionista directe), en una entitat resident en una altra economia diferent de la de l'inversionista (empresa d'inversió directa).

L'interès a llarg termini implica l'existència d'una relació de llarg termini entre l'inversionista directe i l'empresa, així com un grau significatiu d'influència en el maneig de l'empresa.

La inversió directa comprèn tant la transacció inicial entre les dues entitats així com totes les posteriors transaccions de capital entre les dues i entre les seves empreses afiliades, sigui constituïda o no constituïda.

L'OCDE (l'Organització per a la Cooperació i el desenvolupament econòmic) recomana que una empresa d'inversió directa sigui definida com una societat o empresa, constituïda o no constituïda, en la que un inversionista estranger és propietari del 10 per cent o més dels accions ordinàries o del poder de vot d'una empresa constituïda en societat o l'equivalent d'una empresa no constituïda en societat.

IED Filials

L'OCDE recopila i analitza estadístiques detallades sobre la inversió directa internacional i publica aquesta informació; ajuda també a canalitzar la inversió als països en vies de desenvolupament i als països en transició. Les pautes de l'Organització per a la Cooperació i el desenvolupament econòmic per a les empreses multinacionals són recomanacions dirigides pels governs a les empreses que inverteixen a l'exterior. El Consens de Monterrey fomenta mobilitzar la inversió privada, tant local com estrangera, per a assolir els objectius del desenvolupament del mil·lenni de les NU.

L'Acord sobre les Mesures en matèria d'inversions relacionades amb el comerç, és un dels acords multilaterals sobre el comerç exterior de mercaderies, prohibeix les mesures en matèria d'inversions relacionades amb el Comerç exterior, per exemple les prescripcions en matèria de contingut nacional, que són incompatibles amb les disposicions bàsiques del GATT del 1994.

La Unió Europea és un dels inversors més gran del món, la seva posició és la de considerar que la inversió estrangera directa és un mig clau per promoure el desenvolupament i creixement econòmic i social. La política europea en matèria d'inversió es desenvolupa en coherència amb les normes internacionals vigents més rellevants és a dir, l'OMC, l'Acord General sobre el comerç de serveis, les Directrius per a les empreses multinacionals desenvolupades al marc de l'OCDE, i d'altres instruments de l'Organització per a la Cooperació i el desenvolupament econòmic.

L'Agència Multilateral de Garantia d'inversions (MIGA). Com a membre del grup del BM, l'Agència té com a missió promoure la inversió estrangera directa als països en desenvolupament per ajudar a donar suport al creixement econòmic, reduir la pobresa i millorar la vida dels persones.
(c) EENI Global Business School (Escola de Negocis, 1995-2024)

No fem servir cookies
Tornar a l'inici de la pàgina