Escola de Negocis EENI Business School Catalunya

Acord EENI ALADI
Compartir por Twitter

Acord EENI ALADI (l'Associació Llatinoamericana integració)

ALADI (Associació Llatinoamericana d’integració) i EENI van signar un acord de Cooperació amb l’objectiu fonamental és propiciar una participació més gran del sector empresarial en el procés d’integració regional i dinamitzar els corrents de comerç entre els països membres de l’associació. L’acord va ser subscrit pel Secretari General de l'ALADI, Ambaixador Joan Francisco Rojas Penso, i pel President de l'EENI, Pere Nonell Torres.

L'ALADI és un organisme intergovernamental regional que té com a objectius la promoció del desenvolupament econòmic, social, equilibrat i harmònic dels seus països membres; la promoció i regulació del Comerç exterior recíproc; la complementació econòmica; i el desenvolupament d’accions que coadjuvin a l’ampliació dels mercats.

EENI, és una empresa espanyola especialitzada en el desenvolupament de programes educatius multimèdia (educació a distància online) de comerç exterior, Màrqueting internacional i e-business, que compta amb però de cinc anys d’experiència en la impartició d’aquest tipus de formació.

Aquest Acord de Cooperació permetrà la prestació de cooperació i assistència tècnica recíproca entre la Secretaria General de l'ALADI i l'EENI, amb la finalitat d’examinar, fomentar i dur a terme, accions, treballs i/o projectes específics en àrees d’interès mutu, particularment al camp d'e-learning de comerç exterior.

La Secretaria ALADI i l'EENI, al marc dels seves respectives competències i responsabilitats, recolzaran el disseny i execució d’estudis i els projectes d’investigació, així com la celebració de conferències, tallers, seminaris i d'altres activitats sobre promoció internacional comercial, logística i aplicacions d’Internet en el comerç internacional.

D’altra banda, les dues institucions és brindaran assistència tècnica, fonamentalment orientada a enfortir les accions en matèria d’informació sobre comerç exterior.

Aladi

Espanyol (Cursos, Màsters) Comerç Exterior EENI Formació superior Comerç Exterior (Anglès) EENI Formació superior online en francès EENI Educació superior (Cursos, Màsters) online en portuguès EENI

EENI Global Business School 

(c) EENI Global Business School (Escola de Negocis, 1995-2024)

No fem servir cookies
Tornar a l'inici de la pàgina