Inici EENI

EENI-Escola de Negocis

Màrqueting Internacional Preus exportació

Model Educatiu: Àrea formativa Màrqueting Internacional...

L'àrea formativa "Màrqueting Internacional" està dirigida a totes aquelles persones amb experiència i coneixements de comerç exterior. El seu objectiu principal és proporcionar tots els coneixements i tècniques necessàries per dissenyar una estratègia de màrqueting internacional (preus, producte, promoció, distribució, marca, segmentació...)

Cursos i màsters (educació a distància):

  1. Curs de Màrqueting Internacional
  2. Curs de Màrqueting Internacional Avançat
  3. Postgrau Màrqueting Internacional

Promoció internacional

Distribució internacional

Segmentació, marca i posicionament

Màrqueting internacional

Estudis de mercat

Estratègies de producte

Preus d'exportació

Exemple de l'assignatura Distribució internacional:
Distribució Internacional

Espanyol Màrqueting Internacional Anglès International màrqueting Francès EENI Portuguès EENI(c) EENI- Escola Superior de Comerç Exterior (1995-2018)