Escola de Negocis EENI Business School Catalunya

Projecte Religió, ètica i negocis


Compartir por Twitter

Justificació del Projecte Religió, ètica i negocis

Projecte Sri Ramakrishna - Toynbee: Religió, ètica i els negocis internacionals

L'home de negocis que opera al mercat global, ha de conèixer les tècniques del comerç exterior (Transport, Incoterms, els documents, les duanes...), del màrqueting internacional (distribució, preus, adaptació de productes, les polítiques de promoció...), l'entorn dels mercats on va a fer negocis així com els fonaments de la negociació intercultural. Però també és necessari que conegui les principals religions del món.

Les ha de conèixer, perquè influeixen de forma molt important en la forma de fer negocis a cada mercat, sobretot als països que podríem considerar "no occidentals". La gran part de la humanitat - l'Àfrica, l'Amèrica Llatina, els països Àrabs, l'Índia, el Sud-est Asiàtic - és molt més espiritual que occident, un factor que no hem d'oblidar quan fem Negocis a aquests països.

També és molt recomanable conèixer els principis ètics de les religions del món des d'un punt de vista de l'enriquiment personal, com un camí per augmentar la saviesa de cada persona.

Però també, les ha de conèixer perquè són tradicions de saviesa de la humanitat que són fonts d'una ètica global comuna a totes les religions.

Cada vegada més hi ha experts que advoquen per cercar aquests principis ètics que comparteixen totes les religions. En lloc de cercar diferències, es tracta de trobar punts de trobada, que facilitin el diàleg, les relacions internacionals i els negocis.

Un bon directiu del comerç internacional, hauria de saber no només sobre el comerç internacional, el seu producte i la seva empresa, sinó també sobre tots els temes relacionats amb l'ètica global i les religions.

El 1948, el gran historiador britànic Arnold Toynbee al seu assaig "Civilization on Trail" deia:

"Qui són els més grans benefactors de l'actual generació de la humanitat?

Jo diria que Confuci i Laozi, Buda, els profetes d'Israel i Judá, Zoroastre, Jesús, Mahoma i Sòcrates".

Harmonia entre les religions i negocis (Sri Ramakrishna, Hinduisme) Negocis Ahimsa (no violencia, Curs, Màster)

El místic hindú i renovador de l'Hinduisme, Sri Ramakrishna, a la fi del segle XIX va llançar un missatge importantíssim: totes les religions són vertaderes. Ramakrishna també va dir que les religions són un camí per arribar a Déu, però en absolut són Déu.

"Déu ha creat diferents religions per satisfer diferents aspiracions, temps i països. Cadascuna de les religions és un camí, però cap és, en absolut, Déu mateix. En realitat, un pot arribar a Déu si segueix qualsevol dels camins amb total devoció... D'aquesta forma que l'Imperible és invocat per uns com Déu, per uns altres com Al·là, per uns altres, Jehovà, i àdhuc per uns altres, Brahmàn Cadascú hauria de seguir la seva pròpia religió.

Un cristià ha de seguir el Cristianisme, un musulmà ha de seguir l'Islam, i així successivament." Sri Ramakrishna

Buscant bastir un pont entre Occident i Orient, i donada la importància tant de Toynbee com de Ramakrishna, així s'ha titulat aquest projecte:

Projecte Sri Ramakrishna - Toynbee: religió, ètica i els negocis internacionals

Aquest projecte s'ha desenvolupat sota aquest punt de vista. El finit, el creat per l'ésser humà, com les esglésies, han de ser objecte de debat i crítica; però l'infinit, la realitat absoluta superior queda fora de l'abast humà.

Les religions, des d'un punt de vista finit, en estar interpretades per l'home, tenen aspectes positius però també negatius. Existeixen multitud d'assajos sobre els aspectes negatius de les religions, una realitat que la història ens ha ensenyat. Però les religions també tenen un aspecte positiu, com a fonts de saviesa mil·lenàries, que emanen uns principis ètics, compartits per gairebé totes les religions superiors.

Aquest serà un altre dels objectius d'aquest assaig, trobar aquests punts ètics comuns que comparteixen totes les religions, centrant-se sobretot en l'aspecte positiu de les religions.

Realment analitzant els principis ètics i els llibres sagrats del Jainisme, de l'Hinduisme, dels Parsis, dels budistes, dels Confucianistes, de l'Islam o dels taoistes serà difícil descobrir valors negatius. Conceptes com la no-violència, la veracitat, la justícia, la filantropia, el respecte pel medi ambient, la regla d'or universal etc. Seran comuns.

El director d'aquest projecte demana disculpes anticipades, si per desconeixement o falta de la informació, s'hagi pogut ofendre a algun seguidor de les religions analitzades.

Pere Nonell

Pedro Nonell

Ensenyament superior online en Espanyol (Cursos, Màsters) Comerç Exterior Religiones Formació superior (Cursos, Màsters) Comerç Exterior (Anglès) Religion Ethics Business Formació superior a distància en francès Religions Educació superior (Cursos, Màsters) a distància en portuguès Religiões e negócios

Llibre: El Ioga de la Saviesa - Bhagavad Gita (Gandhi) Nonell
Llibre: El Ioga de la Saviesa (Bhagavad Gita)(c) EENI Global Business School (Escola de Negocis, 1995-2021)
No fem servir cookies
Tornar a l'inici de la pàgina