Escola de Negocis EENI Business School Catalunya

Religions del món - Negocis internacionals


Compartir por Twitter

Descripció de l'assignatura - Les Religions del món, el màrqueting i els negocis internacionals

És religiosa la humanitat?

Com influeix la religió en el màrqueting i en els negocis internacionals?

Aquesta pregunta és difícil de contestar, sobretot per dues raons.

  1. En primer lloc, és difícil conèixer exactament el nombre de persones que practiquen cada religió (falta de dades oficials en molts països, la gran incògnita sobre la religió a la Xina...)
  2. I en segon lloc, perquè la resposta a aquesta pregunta variarà molt si la respon un Europeu, un Asiàtic, un Americà o un Africà. Tampoc serà la mateixa resposta per a un Budista o un Musulmà, que per a un Agnòstic, o per a un jove de vint anys o d'una persona de 70.

Harmonia entre les religions i negocis (Sri Ramakrishna, Hinduisme)

El curs (assignatura) "Les Religions del Món" forma part dels següents programes d'educació superior a distància de l'EENI Global Business School (Escola de Negocis): Màster Professional en Comerç Exterior i del projecte Ètica Global i negocis

Materials d'estudi: Ensenyament superior online en Espanyol (Cursos, Màsters) Comerç Exterior Religiones Formació superior (Cursos, Màsters) Comerç Exterior (Anglès) World Religion Formació superior a distància en francès Religions Educació superior (Cursos, Màsters) a distància en portuguès Religiões e negócios

Potser l'estudi més seriós i fiable sobre les estadístiques de religió al món sigui el de Pew Research. Segons aquesta anàlisi gairebé 6.000 milions de persones de tot el món, és a dir el 84% de la humanitat declara pertànyer a algun tipus d'afiliació religiosa, sent l'edat mitjana de 28 anys. Mentre que un 16%, uns 1.000 milions de persones no tenen cap afiliació religiosa.

Les quatre religions amb nombre més gran de seguidors (Cristianisme, Islam, Hinduisme i el budisme) representen el 77% de la humanitat. S'estima que un 32% de la humanitat, uns 2,200 milions de persones, és cristiana (sent a més la religió més globalitzada, sent l'edat mitjana de tots els cristians de trenta anys), un 23% és musulmana (1.600 milions, amb presència a l'Àsia i a l'Àfrica principalment. Edat mitjana de vint-i-tres anys), un 15% és Hinduista (Edat mitjana de 26 anys) i un 7% Budista (Edat mitjana de 34 anys). A més, el 73% de la humanitat viu en nacions en els quals el seu grup religiós constitueix la majoria de la població.

Swami Vivekananda

La regió de l'Àsia-Pacífic presenta tres característiques pròpies des del punt de vista religiós:

  1. És la regió amb més diversitat religiosa: l'Hinduisme, l'Islam, el budisme, el taoisme, el confucianisme, el Sijisme, el Zoroastrisme, el Jainisme...
  2. Prop del 76% de les persones no afiliades a cap religió viuen a l'Àsia-Pacífic (sens dubte influït pels prop de 700 milions de Xinesos que no afirmen pertànyer a cap religió).
  3. És també la regió en la qual més musulmans viuen (prop d'un 62% de tots els musulmans).

Europa i l'Amèrica, són àrees eminentment cristianes (Catolicisme, Protestantisme, Ortodòxia). Encara que des del punt de vista dels negocis cal tenir en compte a la comunitat Jueva, molt important als Estats Units.

Dues religions són majoritàries a l'Àfrica: l'Islam i el cristianisme. Encara que sempre haurem de tenir en compte la influència de l'animisme.

Aquestes concloents dades ens haurien de fer reflexionar sobre la necessitat d'incloure la "variable religiosa" en les nostres estratègies de màrqueting internacional.

5 pillars Islam

Jainisme

Llibre: El Ioga de la Saviesa - Bhagavad Gita (Gandhi) Nonell
Llibre: El Ioga de la Saviesa (Bhagavad Gita)

Taoísme Wu Wei

Curs: Ètica budista

Curs: Ètica Hinduista

Curs: Ètica confuciana

Zoroastrians - Ahimsa

Ahimsa Sijs

Cristianisme No Violéncia(c) EENI Global Business School (Escola de Negocis, 1995-2021)
No fem servir cookies
Tornar a l'inici de la pàgina