Escola de Negocis EENI Business School Catalunya

Com exportar a un determinat paísCompartir por Twitter

La utilitat "Accés a mercat" ofereix a l'alumne informació en temps Reial sobre com exportar a aquest mercat: aranzels, contingents aranzelaris, les regles d'origen, les mesures no aranzelàries, antidúmping, les mesures sanitàries i les fitosanitàries, els obstacles Tècnics al comerç, les salvaguardes...

Amb aquesta informació, l'alumne pot realitzar el seu propi manual d'exportació per a aquest mercat en funció dels seves necessitats (país d'origen, i producte o servei a exportar). A continuació presentem un breu resum de la informació que es pot obtenir:

Per a tots els països.

 1. Com exportar a... El comerç exterior d'un producte entre dos països (comerç històric, els aranzels NMF i preferents, els contingents aranzelaris, regles d'origen per a aranzel preferent) ( Banc Interamericà de Desenvolupament)
 2. Drets d'importació - Exportació. Aranzels i les importacions per intervals de drets, per grups de productes, les exportacions als principals socis i aranzels assignats (l'OMC) Formació superior Comerç Exterior (Anglès)
 3. Les barreres comercials. Inform
 4. Mesures no aranzelàries (l'OMC). Antidúmping, Compensatòries, les mesures sanitàries i les fitosanitàries, els obstacles tècnics al comerç, les salvaguardes
 5. es actualitzats sobre barreres comercials aplicades pels països (Ministeri Economia Espanya)
 6. Normes, etiquetatge, certificació. Normes i activitats d'avaluació de la conformitat. Certificació de Productes. Organitzacions. Reglaments Tècnics. Acreditació, Estats Units ITA)
 7. Codi Harmonitzat de mercaderies
 8. Trade map. Les estadístiques del comerç per al desenvolupament de negocis internacionals (*) (En És Fr)
 9. Aranzels Importació exportació. Cerca d'aranzels, els contingents aranzelaris, les mesures de defensa comercial i els seus equivalents ad valorem (EAV) aplicades per un país importador a un país exportador (MAcMap)
 10. Mesures no aranzelàries. Cerca de mesures no aranzelàries (MNA - les exigències del mercat, impostos i els procediments) que aplica un país
 11. Comparar tarifes. Comparar tarifes mitjana que un país aplica a tothom quan s'exporta o els aranzels que un país aplica quan s'importi un producte en particular
 12. Els tractats de lliure comerç i normes d'origen. Cercar tots els acords comercials aplicats per un país a qualsevol altre país i les normes d'origen corresponents així com els certificats d'origen per a l'últim any disponible

Accés a mercats

Accés a mercats

Alguns exemples (només és mostra un breu resum a títol d'exemple):
Els països MERCOSUR

 1. Aranzel Extern Comú. Consulta en línia de l'AEC del MERCOSUR (basat en la Nomenclatura Comuna del MERCOSUR-vuit dígits). (És Pt)
 2. Règim d'origen. Base de dades per identificar els règims d'origen al MERCOSUR. (És Pt)

Els països de la Comunitat Andina Espanyol (Cursos, Màsters) Comerç Exterior

 1. El Sistema Integrat de comerç exterior de béns (SICEX), el Sistema informatiu de comerç exterior de la Comunitat Andina
 2. Mesures aranzelàries CA. Consulta dels mesures aranzelàries (per nom de mercaderia o codi) existents als països de la Comunitat Andina
 3. Aranzel Integrat Andí ARIAN. L'ARIAN, és una eina per facilitar l'aplicació dels mesures relatives a les importacions dels països membres a la Comunitat Andina i a les exportacions des d'aquesta
 4. Nomenclatura Comuna de Designació i Codificació de mercaderies (NANDINA). Consulta de la Nomenclatura Comuna de Designació i Codificació de mercaderies
 5. Indicadors de la CA. Indicadors Demogràfics, Macroeconòmics, Preus, el Comerç exterior, Sectorials... Als països de la Comunitat Andina

Els països americans (Banc Interamericà de Desenvolupament) (En Es Pt)

 1. Acords comercials. Dades més importants, cronologies i textos oficials dels acords comercials en vigència a Amèrica
 2. Aranzels de Nació Més Afavorida. Drets duaners especificats al nivell més desagregat aplicables a les importacions als països de l'Amèrica Llatina
 3. Cronogrames de Desgravament Aranzelari. Les regles d'origen. Contingents Aranzelaris. Marges de preferència i aranzels preferents aplicades durant el període de desgravament. Producte és elegible per a accés preferent al mercat. Restriccions quantitatives sobre el tractament preferent aranzelari
 4. Mesures sanitàries i fitosanitàries. Cobertura de MSF dels tractats comercials; rebutjos en frontera; preocupacions comercials, els procediments de certificació (estàndards privats)
 5. Indicadors de comerç i Integració. Avaluació de l'acompliment del comerç internacional. Polítiques comercials dels països de l'Amèrica Llatina
 6. Les regles d'origen. Conèixer a nivell de producte la regla específica, indicant els materials que han d'obtenir-se en algun país membre. Calculadora de Compliment

Els països de l'Associació Llatinoamericana d'Integració (Es En Pt)

 1. Guia importació. Requisits Administratius per a la Importació de Mercaderies, el règim Tributari, Mecanismes preferents
 2. Aranzels. Informació sobre Aranzels Vigents, Gravàmens i Condicions especials
 3. El comerç exterior. Exportacions FOB (Incoterms), les importacions CIF, saldo comercial, Indicadors socials...
 4. Els beneficis aranzelaris (Rebuts - Atorgats)
 5. Règims d'origen. Règims d'origen per als acords d'Abast Parcial i els acords regionals dels països I
 6. Les oportunitats negoci. Eina d'Intel·ligència Comercial. Anàlisi d'Oportunitats comercials als països
 7. Acords comercials. Textos dels tractats de lliure comerç als països
 8. Regulacions. Normes reguladors de comerç exterior d'un país

Els països asiàtics.

 1. Els tractats de lliure comerç (Banc Asiàtic de Desenvolupament, CESPAP). Llista completa de tots els Tractats de lliure comerç bilaterals i plurilaterals amb almenys un país asiàtic com a signatari
 2. Base de dades tractats de lliure comerç. Base de dades dels tractats de lliure comerç a l'Àsia

Els països de la Unió Europea.

 1. Procediments importació. Requisits específics, impostos interns, el Sistema Generalitzat de Preferències, Regles d'origen..
 2. Exportar i Importar a la UE. Classificació de productes de la UE, els procediments d'importació, els documents per al despatx de duana, la Unió Duanera, Imposat sobre el Valor Afegit (IVA), Impostos especials...
 3. Estadístiques. El comerç exterior entre qualsevol país i tota la UE o cadascun dels seus estats membres
 4. Els tractats de lliure comerç. Tractament aranzelari preferent, la Facilitació del comerç, la inversió, la propietat intel·lectual, la contractació pública, les normes tècniques, les mesures sanitàries i les fitosanitàries
 5. TARIC. Tarifa Integrada Comunitària. Mesures relatives a les tarifes, la legislació comercial i agrícola
 6. EUROSTAT. Estadístiques de la UE: el comerç internacional, l'economia, PIB, ocupació, les finances...
 7. Perfils països. Euro indicadors: el comerç exterior, l'economia, les finances, l'educació, la salut, societat de la informació..
 8. Informació Aranzelària Vinculant
 9. Contingents. Consulta dels contingents aranzelaris
 10. Consulta de vigilàncies. La vigilància és una mesura implantada per controlar la quantitat d'importació i imports de determinats productes.
  Operadors Econòmics Autoritzats
 11. Impostos per països
 12. IVA
 13. Nombre Identificació fiscal (NIF)

Agronegocis.

 1. Estàndards Privats. Principals estàndards privats aplicables als mercats internacionals, indicant per a cadascun el seu concepte bàsic, principals productes coberts, requeriments i procés d'obtenció, i vincles al lloc web de l'organització que certifica el seu compliment (En Es)
 2. Reglaments i Rebutjos MSF. Base de dades de rebutjos en frontera per motius MSF. Identifica els rebutjos que s'han donat en els últims anys als mercats principals mundials (els Estats Units, Europa, i l'Austràlia) per tipus de producte (el Banc Interamericà de Desenvolupament). (En Es)
 3. Requeriments per exportar aliments als Estats Units / Unió Europea (Banc Interamericà de Desenvolupament). Passos requerits per a una empresa que vol exportar productes alimentaris als Estats Units o la UE: llicències, processos de producció i processament, additius químics, etiquetatge i envàs, i emmagatzematge i transport. Links a les agències competents

Risc País.

 1. COFACE. Fortaleses, debilitats, avaluació de riscos, clima de negocis. Les anàlisis utilitzen una classificació de set nivells. (de menor a major risc): A1, A2, A3, A4, B, C i D
 2. ONDD. Avaluació de riscos. Risc polític, comercial, guerra, expropiació..

Buscador de Fires internacionals.

 1. Fires. En aquesta base de dades es poden consultar dates, oferta així com xifres d'expositors i visitants de fires i exposicions a Alemanya i a tot el món. AUMA (l'Associació dels fires alemanyes)
 2. Jetro. Fires internacionals agrupades per països i sectors. Per JETRo el Japó

Propietat Intel·lectual (DPI)

 1. DPI. Recursos relacionats amb els drets de la propietat intel·lectual per a les empreses
 2. OPI (Organització Mundial de la propietat Intel·lectual). Oficines locals d'IP, repositori dels lleis de la propietat intel·lectual nacionals, Perfils IP Països

Directoris.

 1. Global trade. Informes de Mercat, el Consells de negocis, Agents i distribuïdors, els serveis Importació Exportació
 2. Alibaba. Publiqui una sol·licitud de compra, cercar productes, comparar productes i proveïdors...

(*) Només usuaris registrats (gratuït per als usuaris de Països en desenvolupament)

Llegenda: En: l'anglès, Es: espanyol, Fr: el francès, Pt: Portuguès.

Molts d'aquests informes poden ser exportats a XLS (full de càlcul) o Word.

Materials d'Estudi - Perfil país - comerç exterior - Accés a mercat - Implantació - Informació complementària - Associacions regionals - Tractats de lliure comerç.

Espanyol (Cursos, Màsters) Comerç Exterior EENI Formació superior Comerç Exterior (Anglès) EENI Formació superior online en francès EENI Educació superior (Cursos, Màsters) online en portuguès EENI.(c) EENI Global Business School (Escola de Negocis, 1995-2024)

No fem servir cookies
Tornar a l'inici de la pàgina