Escola de Negocis EENI Business School Catalunya

Eina d'Accés a mercats - El Pla de NegociCompartir por Twitter

Accés a mercats.

L'objectiu dels unitats "Comerç exterior i negocis a..." és que l'alumne pugui desenvolupar un pla de negoci (exportació d'un producte o servei, importació, Implantació...) per a aquest mercat. Per facilitar i guiar a l'alumne al desenvolupament del pla, EENI ha desenvolupat aquesta eina d' Accés a mercats.

L'objectiu d'aquesta metodologia és la de facilitar al màxim el complex treball de recerca i l'accés a mercats que tot exportador ha de realitzar contínuament.

Aquesta eina s'estructura en quatre nivells:

1- Materials d'Estudi.

  1. Guies EENI "Comerç exterior i negocis a..."
  2. Materials complementaris sobre Negocis a aquest país (informis actualització)
  3. Webs d'interès per a l'exportador

2- Informació del mercat. Aquesta utilitat està dissenyada per obtenir en temps Reial informació sobre negocis, el Comerç exterior, els aranzels, mesures no aranzelàries, l'accés a mercats, certificats d'origen, acords, facilitat de fer negocis etc. En total poden ser consultades més de 200 fonts de la informació. S'estructura en cinc parts:

  1. Perfil país
  2. comerç exterior
  3. Accés a mercat
  4. Implantació - Inversions
  5. Informació complementària del mercat

Accés a mercats

NOTA: el mòdul 2 és gratuït per a tots els nostres alumnes i exalumnes.

3- Associacions regionals a la qual pertany

4- Tractats de lliure comerç del país.

És molt recomanable que l'alumne creu les seves pròpies guies de negocis a funció de la informació anterior i dels particularitats de la seva pròpia empresa (país d'origen, producte / servei a exportar, Implantació en l'exterior, PME o multinacional...)

Per finalitzar haurà de realitzar un pla de negoci per al mercat objectiu.

Exemple de l'eina Accés a mercats vista des de l'e-campus per a la unitat "Negocis al Brasil", tots els enllaços obtenen informació en temps Reial sobre el mercat analitzat:
Exemple Perfil País

Espanyol (Cursos, Màsters) Comerç Exterior EENI Formació superior Comerç Exterior (Anglès) EENI Formació superior online en francès EENI Educació superior (Cursos, Màsters) online en portuguès EENI.(c) EENI Global Business School (Escola de Negocis, 1995-2024)

No fem servir cookies
Tornar a l'inici de la pàgina