Escola de Negocis EENI Business School Catalunya

Cristianisme Ètica Negocis. Empresaris cristiansCompartir por Twitter

Programa de l'assignatura

Catòlics, protestants i Ortodoxos. 1/3 humanitat és cristiana. Capdavanters espirituals

 1. Introducció al cristianisme
 2. Jesús de Natzaret
 3. Església cristiana
 4. Tres dogmes del cristianisme
 5. Evangelis
 6. Deu Manaments: fonaments de la base ètica cristiana
 7. Ensenyaments del Sermó de la Muntanya
 8. Regla d'or cristiana
 9. Els pecats capitals i socials i la moral cristiana
 10. Denominacions del cristianisme
 11. Catòlics:
        - Esglésies Catòliques Orientals
        - Maronitas
        - Caldeus
 12. Protestants
        - Quàquers
        - Calvinistes
        - Presbiterians
        - Metodistes
        - Baptistes
        - Pentecostals
 13. Ortodoxos
 14. Església Anglicana
 15. Mormons
 16. Cristianisme al món:
        - Amèrica
        - Europa
        - Àfrica
        - Àsia

- Empresaris cristians: Carles Slim, Amanci Ortega, Antoni de Moraes, Joan Marinho, Lluís Sarmiento, Nadhmi Shakir Auchi, Felip Anschutz, S. Truett Cathy, Ray Hunt, Howard Ahmanson, Steve Strang, Vladimir Potanin, Helena Baturina, Alexandre Lebedev, Onsi Sawiris, Tomàs Monaghan

- Capdavanters espirituals cristians: Enric Thoreau, Lev Tolstoi, Albert Schweitzer, Pere Teilhard de Chardin, Martin Luther King, Vicenç Ferrer, Hans Kung, Desmond Tutu, Justin Welby

Objectius del curs

Objectius del curs:

 1. Conèixer els fonaments del cristianisme
 2. Entendre els principis ètics cristians
 3. Analitzar les figures dels capdavanters espirituals i empresaris cristians

"Ell va passar fent el bé" Fets 10,34

La no-violència (Ahimsa), un dels pilars del cristianisme
Cristianisme Ètica no-violència

Harmonia entre les religions i negocis (Sri Ramakrishna, Hinduisme)


Negocis Ahimsa (no violencia)

L'assignatura "Cristianisme: ètica i negocis" forma part del Màster Professional en Comerç Exterior

Espanyol (Cursos, Màsters) Comerç Exterior Cristianismo Formació superior Comerç Exterior (Anglès) Christianity Formació superior online en francès Christianisme Educació superior (Cursos, Màsters) online en portuguès Cristianismo

Amb una història de 2.000 anys, el cristianisme és la religió que més seguidors té, uns 2.300 milions de seguidors a tot el món, seguida per l'Islam amb 1.977 milions i l'Hinduisme amb 950 milions. Al món s'estima que hi ha prop de 7.000 milions de persones, és a dir, aproximadament:

Un terç de la humanitat és cristiana.

El cristianisme està estès per tot el món. El 1910 (segons PewForum), hi havien uns 600 milions de cristians, el 66% dels cristians vivien a l'Europa. Avui dia Europa només representa el 26% de la Cristiandat, l'Amèrica supera a l'Europa amb un 37%, l'Àfrica té el 24% de cristians i la regió de l'Àsia-Pacífic un 13%. Des d'aquest punt de vista:

El cristianisme és segurament la religió més globalitzada de totes.

El cristianisme, comparteix espais amb pràcticament totes les religions del món: l'Islam, Hinduisme, Budisme... Aquesta posició privilegiada, hauria de ser una dels seves fortaleses, i per això un actor essencial tant en el diàleg interreligiós com en la cerca d'una ètica global

Aquesta diversitat geogràfica ens permet entendre millor la Cristiandat d'avui dia. El cristianisme és viu de forma molt diferent per un catòlic de Filipines o un espanyol, per un ortodox Rus o per un protestant nord-americà. En molts països i regions (sobretot a l'Àfrica) caldrà tenir en compte a més el sincretisme amb les religions animistes.

La civilització cristiana ha vist el naixement de grans homes sants (Sant Tomás d'Aquino, Sant Agustín, Teresa de Calcula, Enric David Thoreau, Lev Tolstoi, Albert Schweitzer, Pere Teilhard de Chardin, Vicenç Ferrer, Hans Kung, Desmond Tutu, Martin Luther King, Nelson Mandela...), però també ha propiciat l'aparició dels grans Satans de la història de la Humanitat (Hitler, Stalin...). Aquests Satans, han sorgit quan la religió ha estat substituïda per un estat totalitari.

Al final, hem de ser capaços de diferenciar el senzill missatge de Jesús, basat en l'amor, dels accions comeses per l'Església al llarg de la seva història, hem de ser capaços d'enjudiciar aquestes accions com a fruits de l'ésser humà. Solament així, podrem entendre el bell:

Missatge del cristianisme: amor, no-violència, justícia social i pau entre els homes.

"L'amor és sofert, és benigne; l'amor no té enveja, l'amor no és vanitós; no fa gens indegut, no busca el seu, no s'irrita, no guarda rancor; no gaudeix de la injustícia, gaudeix de la veritat." Corintis 13

Mai hem d'oblidar que les tres religions del llibre, el cristianisme, el Judaisme i l'Islam tenen unes arrels comunes: les tres són monoteistes - comparteixen el mateix Déu-, són religions "històric-profètiques" i els principis ètics són molt similars.

Igual que el judaisme o l'Islam, el cristianisme és una religió històrica, centrada en la figura d'un dels genis espirituals de la humanitat: el jueu Jesús de Natzaret. Jesús comparteix molts principis amb els altres grans genis espirituals de la història de la humanitat. Gairebé tots ells no van deixar gens escrit, no van tenir o van renegar dels seves possessions, segurament no sabien escriure, pràcticament no sabem gens dels seves vides... I cap d'ells volia crear cap religió, eren abans de res reformats.

Jesús, igual que Buda (*), Mahavira, Mahoma o Lao-tse, va portar un missatge d'alliberament, de renovació, basat abans de res en la no-violència i l'amor al proïsme, a tota la humanitat, una autèntica revolució social.

"Ama al teu proïsme com a tu mateix" Lucas 10:27

El concepte de l'amor cristià hauria de ser una component fonamental d'una ètica global.

És important reflexionar com d'una figura de la qual tenim tan poca informació sobre la seva vida, sigui avui dia, 2000 anys després, la figura espiritual que més persones veneren al món.

I és també important ser conscient que a més dels cristians, tant els Hinduistes (900 milions) com els Musulmans (1977 milions) li consideren un home sant.

"És Ell qui us ha enviat, en veritat, el Llibre, confirmant el que ha estat; i Ell va enviar la Llei de Moisès i l'Evangeli de Jesús (Isa) abans d'això, com una guia a la humanitat, i Ell va enviar els criteris entre el ben i el mal." Sagrat Alcorà, sura 3

"Se'm va revelar el mateix Déu, i, ja encarnat en Crist, ja parlant a través del profeta Mahoma, ja com Visnú el Conservador o Siva el Consumador". Sri Ramakrishna

Curs: Bhagavad Gita. Cursos avançats: Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga, Realització del Bhagavad Gita

Igual que el budisme es va donar suport a l'imperi d'Asoka per expandir-se, el Cristianisme ho va fer amb l'imperi Romà.

Els Catòlics, Ortodoxos i Coptes comparteixen els mateixos set Sagraments.

1. Baptisme
2. Santa Eucaristia
3. Confirmació de la fe cristiana.
4. Penitència
5. Unció dels malalts.
6. Ordre Sacerdotal
7. Matrimoni.

Exemples del curs: el cristianisme
Carles Slim empresari mexicà

Cristianisme dogmes

Amanci Ortega filantrop espanyol

Vladimir Potanin Empresari rus

Cristianisme regla d'or

Cristianisme Àfrica

Justin Welby

Cristianisme Europa

Lev Tolstoi no-violència

Desmond Tutu Pau

Cristianisme Amèrica(c) EENI Global Business School (Escola de Negocis, 1995-2024)

No fem servir cookies
Tornar a l'inici de la pàgina