Escola de Negocis EENI Business School Catalunya

Principis ètics dels jueus. No mataràs (Ahimsa)Compartir por Twitter

Programa de l'assignatura

Aportacions del judaisme a l'ètica global. Deu Manaments. Influència Cristianisme i Islam

Potser la principal aportació que a l'Occident devem al Judaisme és el seu concepte monoteista de Yahvé.

"Escolta, Israel, el senyor, el nostre Déu, és solament un" (Deuteronomi 6:4)

L'altra gran aportació del judaisme és la concepció de Déu. Les religions dels romans, dels grecs o dels Sirians tenien Déus que es consideraven immorals i indiferents amb la humanitat, el judaisme mostra un Déu just, que predica l'amor i la bondat.

"Cesseu de fer el mal, aprendre a fer el bé" (Isaïes: 16)"

Aquests dos conceptes influiran definitivament tant en l'Islam com en el cristianisme.

Negocis Ahimsa (no violencia)

Exemples de l'assignatura: principis ètics del judaisme
Judaismo Ètica

L'assignatura "Principis ètics jueus" forma part del Màster Professional en Comerç Exterior

Espanyol (Cursos, Màsters) Comerç Exterior Judaísmo Ètica Formació superior Comerç Exterior (Anglès) Judaism Ethics Formació superior online en francès Judaisme

A diferència de la majoria de les religions asiàtiques, com l'Hinduisme o el Budisme, el judaisme afirma que el material és bo, és part innata de l'home, i cal gaudir tant d'el material com de l'immaterial. Potser aquesta sigui una de les raons que puguin justificar l'èxit que sempre han tingut en els negocis a més de la capacitat innata que han tingut per crear xarxes de confiança.

Judaisme i negocis
Judaismo i negocis

Potser hi ha un aspecte que ha exercit una influència negativa a l'Occident, i és la seva visió sobre el món, sobre el medi ambient, sobre el mandat diví de dominar a la terra.

"I va crear Déu a l'home a imatge i semblança seva, va crear a l'home i a la dona... Sigueu fecunds i multipliqueu-vos, i ompliu la terra i domineu-la; exerciu domini sobre els peixos del mar, sobre les aus del cel i sobretot ser vivent que és mou sobre la terra". Gènesi 1:27 - 28

Per contra, els textos sagrats budistes, hinduistes, taoistes i sobretot els Jainistes són molt més humils i sempre posen l'accent en la necessitat de viure en harmonia amb la naturalesa i coexistir pacíficament (Ahimsa) amb els altres éssers vius, com la forma ideal i noble.

La visió materialista que caracteritza la civilització occidental, pot tenir els seus orígens en aquesta visió aportada pel judaisme basada en la supremacia de l'home.

Els Deu Manaments

La moralitat també ha estat fonamental en la visió jueva, la Bíblia hebrea (Torà) conté uns 613 manaments (Mitzvot) segons els experts rabínics, que en major o menor mesura regulin l'activitat humana, però potser els més importants són els coneguts Deu Manaments.

Els Deu Manaments dictats a Moisès, van ser incorporats tant en el cristianisme com en l'Islam. D'aquí podem entendre la importància d'aquests deu principis ètics que ha modelat de forma importantíssima a gairebé tothom occidental i islàmica des de fa centenars d'anys. D'alguna forma aquests manaments han conformat la base ètica de centenars de generacions d'Europa, l'Amèrica, gran part de l'Àfrica i de l'Àsia.

En l'Èxode 20:1 com en el Deuteronomi 5:1-21 trobem la referència als deu manaments:

  1. No mataràs
  2. No cometràs adulteri
  3. No furtessis
  4. No donaràs fals testimoniatge contra el teu proïsme
  5. No cobejaràs la casa del teu proïsme

Per als jueus la violència és un dels majors problemes de la societat. Conèixer i controlar les causes de la violència serà fonamental.

"De les espases forjaran arades, de les llances, falçs.
No alçarà l'espasa poble contra poble, no s'ensinistraran per a la guerra." Isaïes 2:4

És sorprenent el paral·lelisme amb el Tao te King:

"Quan el Món no segueix el Tao, els cavalls transporten als soldats a través dels camps;
Quan el món segueix el Tao, els cavalls tiren d'arades a través dels camps." Tao - 46

Totes aquestes arrels comunes en les tres "religions del llibre", influencien directament en la nostra civilització occidental. Molts dels valors i principis ètics d'Occident provenen del judaisme.

Moisès, juntament amb Buda, Mahavira, Jesús, Mahoma, Zaratustra o Laozi, són els grans genis espirituals de la història de la humanitat. Els ensenyaments rebuts per Moisès han modelat més de 3000 anys de la història d'Occident i de l'Islam.

El Tanaj és un conjunt de vint-i-cinc llibres de la Bíblia hebrea, composts per:

Els cinc llibres de la Torà (o Pentateuc) que contenen la doctrina judaica. La Torà està composta per: Gènesi, Èxode, Levític, nombres i Deuteronomi
Els Profetes
Els Escrits.

L'Antic Testament dels cristians Catòlics i dels Ortodoxos contenen set llibres (deuterocanònics) que no estan en la Tanaj. La Mishna és una compilació de la tradició oral, que va donar lloc al Talmud.

Curs: Bhagavad Gita. Cursos avançats: Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga, Realització del Bhagavad Gita

Curs Essència del Bhagavad Gita

Màster Bhagavad Gita

Religions i negocis internacionals(c) EENI Global Business School (Escola de Negocis, 1995-2024)

No fem servir cookies
Tornar a l'inici de la pàgina