Escola de Negocis EENI Business School Catalunya

Nacions Unides (NU) Organismes especialitzatsCompartir por Twitter

Programa de l'assignatura

Sistema d'Organitzacions Nacions Unides. Consell Econòmic i Social ECOSOC

 1. Introducció a les NU
 2. Estructura i organització de NU
 3. Els organismes principals
 4. Els organismes, programes i òrgans subsidiaris
 5. Secretaria de les Nacions Unides
 6. El Consell Econòmic i Social (ECOSOC)
 7. El Sistema de les NU
 8. Els organismes especialitzats
 9. El Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament
 10. Els objectius de Desenvolupament del Mil·lenni
 11. El Pacte Mundial de les NU
 12. La Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció

Nacions Unides (NU):
Nacions Unides (curs master)

EENI i INCODE

Espanyol (Cursos, Màsters) Comerç Exterior Naciones Unidas Formació superior Comerç Exterior (Anglès) United Nations Formació superior a distància en francès Nations Unies Educació superior (Cursos, Màsters) a distància en portuguès Nações Unidas

Aquesta assignatura forma part dels següents programes en línia de l'EENI Global Business School

 1. Màster Professional en Comerç, Màrqueting i Internacionalització
 2. Màster en Negocis Internacionals
 3. Programa Superior d'Especialització en Comerç Exterior

El sistema d'organitzacions de les Nacions Unides (NU) ho forma 191 Estats sobirans. NU es van fundar després de la segona guerra mundial per mantenir la pau i la seguretat internacionals, fomentar les relacions d'amistat entre les nacions i promoure el progrés social, la millora del nivell de vida i els drets humans.

Els estats membres estan vinculats dintre seu pels principis de la Carta de les Nacions Unides, un tractat internacional que s'enuncien els seus drets i deures en quants integrants de la comunitat internacional.

El setembre del 2000, es van reunir a la seva de les Nacions Unides uns 150 presidents, primers ministres i dirigents mundials amb la finalitat de configurar una visió del futur. En la "Declaració del Mil·lenni" resultant els propòsits i principis de la Carta de les Nacions Unides s'apliquen a un món nou. Per fer realitat aquesta visió, els estats membres van convenir uns objectius concrets i assolibles que havien de contribuir a: eliminar la fam i la pobresa, posar fi als conflictes, atendre els necessitats de l'Àfrica, promoure la democràcia i l'Estat de dret i protegir el medi ambient. I es van comprometre a complir aquests objectius en un termini determinat.

El sistema de les NU. El Fons Monetari Internacional (FMI), el Banc Mundial i d'altres dotze organitzacions independents conegudes com a "organismes especialitzats" estan vinculats a les Nacions Unides mitjançant acords de cooperació.

Les NU pròpiament dites, integrades per sis òrgans principals (l'Assemblea General, el Consell de Seguretat, el Consell Econòmic i Social, el Consell d'Administració Fiduciària, la Cort Internacional de Justícia i la Secretaria). Excepte la Cort que està a La Haia, els altres estan a Nova York.

Els programes i fons de les Nacions Unides, que s'ocupen del desenvolupament, l'assistència humanitària i els drets humans (per exemple Fons de les Nacions Unides per la Infància -UNICEF-, el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament- PNUD-, el Programa Mundial d'aliments- PMA-).

Els organismes especialitzats, operant en diverses àrees: salut, l'agricultura, aviació internacional... Aquests organismes són organitzacions autònomes, encara que estan vinculats amb UN per acords especials.

Les NU, els seus programes i fons i els seus organismes especialitzats constitueixen el "sistema de les Nacions Unides". El sistema de les Nacions Unides té un pressupost de 12.000 milions de dòlars anuals (Secretaria de les NU, operacions de manteniment de la pau, els programes i fons, els organismes especialitzats). No s'inclouen al BM, al Fons Monetari Internacional ni al Fons Internacional de Desenvolupament Agrícola. Prop del 50% d'aquest import prové de contribucions voluntàries dels estats membres i la resta de les quotes obligatòries que cada Estat paga.

El Consell Econòmic i Social (ECOSOC) és el principal òrgan coordinador de la tasca econòmica i social de les Nacions Unides i els seus organismes operacionals. Dins de la Secretaria, el Departament d'Afers Econòmics i Socials recopila i analitza informació socioeconòmica, porta a terme tasques d'anàlisi i coordinació de polítiques i dóna suport substantiu i tècnic als estats membres en l'àmbit social i econòmic.

La Conferència de les Nacions Unides per al comerç i el desenvolupament ha treballat per obtenir tractes preferents de comerç per als països en desenvolupament de manera que puguin exportar els seus productes als països desenvolupats. Ha negociat també acords internacionals sobre mercaderies per garantir preus justos per als països en desenvolupament.

Mitjançant l'Acord General sobre Aranzels i el comerç (GATT), substituït ara per l'OMC, les Nacions Unides han donat suport a la liberalització del comerç exterior, el que incrementarà les oportunitats de desenvolupament econòmic dels països en desenvolupament.

La COMISSIÓ DE LES NACIONS UNIDES PER AL DRET MERCANTIL INTERNACIONAL. Principal òrgan jurídic del sistema de les Nacions Unides en l'àmbit del dret mercantil internacional. Òrgan jurídic de composició universal, dedicat a la reforma de la legislació mercantil a escala mundial durant més de trenta anys. La funció de la CNUDMI consisteix en modernitzar i harmonitzar les regles del comerç internacional. Comissions regionals del Consell Econòmic i Social
- La Comissió Econòmica i Social per a l'Àsia Occidental
- Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina
- La Comissió Econòmica per a l'Europa
- La Comissió Econòmica per a l'Àfrica
- Comissió Econòmica i Social per a l'Àsia i el Pacífic(c) EENI Global Business School (Escola de Negocis, 1995-2024)

No fem servir cookies
Tornar a l'inici de la pàgina