Escola de Negocis EENI Business School Catalunya

EENI membre Comissió Educació distancia Nacions Unides

La INTERNATIONAL COMMISSION ON DISTANCE EDUCATION (ICODE) - Comissió Educació distancia Nacions Unides- era una organització no lucrativa creada a Ginebra (Suïssa) el 1997 amb l’objectiu de promoure i millorar l’educació a distància. Des del 2003, disposava de l’estatut consultiu, categoria especial, del Consell Econòmic i Social de NACIONS UNIDES

Al 2013 aquesta comissió va donar per finalitzada la seva missió.

L’organització controla la qualitat dels cursos d’aquelles institucions que els sotmeten voluntàriament a verificació. Està dirigida a totes les institucions acadèmiques que desenvolupen educació superior online en qualsevol dels seves modalitats i nivells, així com els alumnes que s’interessen per aquesta nova forma d’educació.

Entre els objectius principals de l’organització destaca la promoció de l’educació als països en vies de desenvolupament i la recerca de beques per als alumnes dels països no desenvolupats que puguin demostrar nivells de renda baixos. Cada institució membre de la Comissió Educació distancia Nacions Unides o sotmesa a auditoria de qualitat està obligada a oferir dos beques a l'any per cada curs auditat, dirigides a estudiants de país en desenvolupament.

La Comissió Educació distancia Nacions Unides s’estableix des de cinc grans centres regionals distribuïts en els cinc continents i està representada en totes les seus de Nacions Unides a través de delegats que traslladen al Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides les inquietuds del sector i transmeten els programes dirigits a la millora de l’educació i a la reducció de la bretxa tecnològica amb els països més desafavorits.

Comissió Educació distancia NU

EENI Global Business School

Espanyol (Cursos, Màsters) Comerç Exterior EENI Formació superior Comerç Exterior (Anglès) EENI Formació superior online en francès EENI Educació superior (Cursos, Màsters) online en portuguès EENI

 

(c) EENI Global Business School (Escola de Negocis, 1995-2024)

No fem servir cookies
Tornar a l'inici de la pàgina