Escola de Negocis EENI Business School Catalunya

Crèdits documentaris Carta de Crèdit Mitjans pagamentCompartir por Twitter

Programa de l'assignatura

UCP 600 (Usos i Regles Uniformes relatius crèdits Documentaris). Remesa simple documentaria. Transferències

 1. Introducció a les formes de pagament internacionals
 2. Xecs i transferències
 3. Remesa simple i documentaria
 4. Crèdit documentari
 5. Carta de Crèdit. Tipus, modalitats i variants. Contingut
 6. Check list documental
 7. UCP 600 (Usos i Regles Uniformes relatius als crèdits Documentaris)
 8. Anàlisis de crèdits documentaris

Objectius:

 1. Analitzar els diferents mitjans de pagaments utilitzats en el comerç internacional
 2. Entendre la importància del crèdit documentari en les operacions de comerç internacional així com el seu funcionament

crèdits documentaris_
Crèdits documentaris

Espanyol (Cursos, Màsters) Comerç Exterior Créditos documentarios Formació superior Comerç Exterior (Anglès) Letters of Credit Formació superior online en francès Crédits Documentaires

Aquesta assignatura forma part dels següents programes en línia de l'EENI Global Business School

 1. Màster Professional en Comerç, Màrqueting i Internacionalització
 2. Màster en Negocis Internacionals
 3. Programa Superior d'Especialització en Comerç Exterior
 4. Curs mitjans de pagaments

En aquesta unitat estudiarem com cobrar i pagar les compravendes internacionals.

L’anàlisi es centrarà en el cobrament dels exportacions. Les regles presentades serviran també per al pagament dels importacions.

La selecció de la forma de cobrament més adequada per a una operació internacional es un factor determinant de l’èxit en el seu treball.

A diferència del mercat nacional, en l'internacional existeixen altres formes de pagament més sofisticades que permeten obtenir la màxima seguretat del cobrament.

N’hi han diverses formes de pagar una operació de comerç internacional. A continuació, s’estudiaran cadascuna d’aquestes tres modalitats.

- Pagament avançat (cobrar l'import abans de la lliurança de la mercaderia)

- Pagament diferit (cobrar l’operació després de la lliurança de la mercaderia)

- Pagament amb domini de la mercaderia.

Un Crèdit Documentari es un conveni en virtut del qual un Banc, actuant a petició d’un importador i d’acord amb les seves instruccions, es compromet a efectuar un pagament a un exportador contra presentació d’una sèrie de documents exigits dins d'un temps límit especificat, sempre que s’hagin complert els termes i les condicions del crèdit. El Crèdit Documentari es més favorable a l’exportador que a l'importador. Es un instrument dissenyat per protegir a l’exportador.

En aquesta part es practicarà amb diferents casos reals sobre crèdits documentaris, analitzant SWIFTs, condicions, els documents, etc.

Els crèdits documentaris estan regulats per la Cambra de Comerç Internacional a través dels Usos i Regles Uniformes Relatives als crèdits Documentaris. L’ultima revisió dels esmentades regles es recullen en la publicació 600 de la Cambra de Comerç Internacional.

En un Crèdit Documentari, el Banc de l'importador es compromet prèviament (per compte de l'importador) a atendre el pagament de l’operació, es a dir, el Banc de l'Importador avala el pagament (a la vista o a termini) i a més aquest aval s’estableix amb anterioritat a l’enviament de la mercaderia i dels documents. Cal assenyalar que els Bancs mai treballen amb mercaderies, sempre ho fan amb documents.

Si els documents no compleixen estrictament els termes i condicions establertes les condicions del crèdit, llavors parlarem de reserves.

MODALITATS DEL CRÈDIT DOCUMENTARI
Bàsicament existeixen dues modalitats de Crèdits Documentaris.
a) CRÈDIT DOCUMENTARI REVOCABLE
Poden ser anul·lats o modificats pel Banc Emissor en qualsevol moment i sense haver d’avisar al beneficiari. No obstant això, el Banc Emissor queda obligat tots els pagaments, compromisos, acceptacions o negociacions efectuades amb anterioritat al rebut de la notificació de modificació o cancel·lació.
Es desaconsella absolutament el seu ús, ja que no es un compromís de pagament en ferm. En la pràctica no s’utilitzen mai, llevat de comptades excepcions.
b) CRÈDIT DOCUMENTARI IRREVOCABLE
El crèdit no pot ser modificat o cancel·lat sense l’acord del Banc Emissor, el Banc Consignat (sí hagués) i del beneficiari. Es un compromís en ferm per part del Banc Emissor a favor de l’exportador.

CRÈDIT DOCUMENTARI IRREVOCABLE NO CONFIRMAT
El crèdit no està confirmat pel Banc de l’emissor. Donat cas que el Banc Emissor no pagués el nostre Banc no tindria obligació de pagar-nos.

CRÈDIT DOCUMENTARI IRREVOCABLE CONFIRMAT
El Banc de l’exportador, a més de notificar el crèdit i realitzar les gestions encomanades pel Banc Ordenant (el de l'importador), assumeix un compromís de pagament. En definitiva el Banc de l’exportador es compromet a assegurar el reemborsament a l’exportador posat cas que el Banc Emissor, no ho fes. Aquesta modalitat només s'usa quan puguin haver-hi dubtes sobre la solvència del país del Banc Emissor (de l'importador).

TRANSFERIBLE
Un Crèdit Documentari Transferible es emès a favor d'un beneficiari que no es qui produeix la mercaderia sinó un intermediari, que ha establert un contracte de venda amb un comprador, però depèn d’una tercera part (l’exportador), per subministrar la mercaderia al seu client. Especialment indicat per a les Trading Companyies (empreses intermediàries de comerç internacional).

BACK TO BACK
Quan el beneficiari del crèdit no es el proveïdor final de la mercaderia i el crèdit rebut no es transferible, l’exportador pot sol·licitar al seu Banc que emeti un nou crèdit documentari abonat pel primer crèdit rebut. Són dos crèdits diferents (diferència del transferible).

STAND - BY
Un crèdit Stand-by es usat com un substitut d'un aval. Es un aval d’execució documentaria subjecte als URU's. Es poden usar en qualsevol mena de transacció i estan basats en el concepte d’incompliment de contracte per part de l’ordenant del crèdit Stand-by.

REVOLVING (ROTATIU).
Un CD revolving es aquell utilitzable per un import constant per un període especificat de temps. D’aquesta forma quan es utilitzat resulta disponible per la totalitat de l'import, ja sigui de manera automàtica o tan aviat com es rep avís de l’emissor d’haver rebut conformes els documents de la utilització precedent.

Credit Documentari
(c) EENI Global Business School (Escola de Negocis, 1995-2024)

No fem servir cookies
Tornar a l'inici de la pàgina